برای تبادل لینک کلیک نمایید


تصاویرعجایب دنیا

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

تصاویرعجایب دنیا

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم.جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید.

مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟

بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین مى شوم.

از سن و سال و ماشین این زن به نظر نمى رسد كه مسافركشى كند.

زن دیگرى به عنوان مسافر در صندلى جلو بغل دستش نشسته است. دو پسر جوان دیگر هم به عنوان مسافر سوار ماشین مى شوند.

هر دو با تعجب به یكدیگر نگاه مى كردند.

گویى نمى خواهند یا نمى توانند بپذیرند زنى پشت فرمان تاكسى نشسته و كار مى كند! اگر معقولانه بیندیشیم تلاشى صادقانه و آبرومندانه زنى براى تأمین معاش خانواده اش است.

آیا باید پذیرش و باورش سخت و تعجب برانگیز باشد؟

! كشمكش احساس تعجب و همچنین محق دانستن فعالیت هاى اجتماعى زنان در تمام عرصه هاى زندگى مرا وادار به اولین پرسش از او مى كند: خانم، ببخشید شما تمام وقت با ماشین كار مى كنید؟

با نفسى عمیق پاسخم را مى دهد: از هفت صبح تا هشت شب.

من سه تا بچه تحصیلكرده تحویل جامعه داده ام.

آنها از من تقدیر هم مى كنند.

دزدى كه نمى كنم.

من فكر خانوده ام هستم.

شوهرم چند سال پیش فوت كرد و بار زندگى به دوش من افتاد.

من هم نگذاشته ام بچه ها هیچگونه كم و كسرى در زندگى داشته باشند.

وى ادامه مى دهد: دلم پر است.

از این اوضاع زندگى.

بعد از سى سال كار و تلاش در اداره دولتى اكنون براى گذراندن امور زندگى مان مجبورم پشت فرمان بنشینم.

آیا درست است؟

من كه سى سال از بهترین ساعات و لحظات زندگى ام، جوانى ام را در خدمات ادارى صرف شده، الان وضعیتم این چنین باشد.

از كاركردن ابایى ندارم.

كار عار نیست! اصلاً كار جوهره انسان است.

آیا صحیح است من در این نابسامانى و تعلیق دشوار زندگى روزمره آن هم بعد از سى سال كار و تلاش صادقانه گرفتار شوم. در ایران امروز كه زنان همگام با مردان در بسیارى از عرصه هاى اجتماعى حضورى فعال داشته، توانسته اند توانایى خود را بروز دهند.

براى اثبات حقانیت خود در عرصه اى نوپا و مدرن نیاز به حمایت بیشتر دارند كه نه تنها عرصه را بر آنها تنگ نكند بلكه با تشویق ها و نشان دادن راههاى مناسب، حركت آنها را در رسیدن به جایگاهى بهتر و امن سریعتر كند. با روند روبه رشد مدرنیزاسیون در جهان و موازى با آن افزایش مشاركت اجتماعى زنان در ایران به ویژه در دو دهه اخیر، شاهد افزایش علاقه مندى زنان به رانندگى هستیم آن هم دقیقاً در شرایطى كه چندین دهه از عمر رانندگى در ایران گذشته است، اما آیا جامعه پرتضاد ما جامعه اى كه هنوز در چنبره بین سنت و تجددگرفتار است پذیراى این علاقه مندى، این توان بالفعل شده است؟

و اگر هم هست چه موانعى بر سر راه زنانى قرار دارد كه به ضرورت نیازهاى شهروند امروز باید به فن رانندگى نیز مسلط باشد؟

فراموش نكنیم كه فعال بودن و حرفه اى تر شدن بانوان در فن رانندگى مى تواند مسؤولیت بسیارى از كارها را نیز از دوش مردان خانواده بردارد و مسیر را براى استفاده بهینه از صنعت و تكنولوژى هموارتر كند. در ایران، مردان از همان دوران نوجوانى و گاهى حتى پیش از آن با فن رانندگى آشنا مى شوند و به قول معروف در سالهاى آغاز جوانى دست فرمان خوبى پیدا مى كنند.

واقعیت مسلم اجتماعى در ایران این است كه در شرایطى كه مردان از كودكى و حتى از دو یا سه سالگى بر زانوى پدرشان مى نشینند و چرخانیدن فرمان را یاد مى گیرند و با ترس هایش وداع مى كنند، نه در كتاب هاى درسى، نه در برنامه هاى آموزشى و نه در رسانه ها تأكیدى بر ضرورت تسلط زنان به این حرفه نشده است. یكى از رانندگان زن كه گاه گاهى مسافركشى هم مى كند، مى گوید: من مجبورم براى تأمین مخارج خانواده ام كاركنم. از او مى پرسم : از شغلت راضى هستى؟

زن مى گوید: نه در ترافیك شهر اعصابم به هم مى ریزد، اما مجبورم، چون شوهرم از صبح تا شب كار مى كند تا پول اجاره خانه را در بیاورد.

من هم كار مى كنم تا بچه هایم گرسنه نباشند.

اما از رانندگان مرد گله دارم.

اوایل عرصه را بر من تنگ مى كردند اما رفته رفته توانستم كار خود را عادى جلوه دهم و سختى را پشت سر بگذارم. چه مسافرهایى سوار مى كنید؟

- بیشتر خانم هاى جوان و یا میانسال را سوار مى كنم. یعنى تا به حال مسافر مرد سوار نكردى؟

- چرا فقط یك بار، اما آن مرد آنقدر مرا مسخره كرد كه دیگر از سواركردن مسافر مرد پشیمان شدم. تا به حال تصادف كردى؟

- بله، دو سه بار اما به خودم هیچ آسیبى نرسید. تابه حال چند بار باعث تصادف بوده اید؟

- هیچ! اما رانندگى در شهر تهران كار سختى است.

به ویژه اگر مجبور باشى براى یك سرویس بیشتر با سرعت غیرمجاز بروى. رفتار افسران راهنمایى و رانندگى با شما چگونه است؟

- خیلى احترام مى گذارند و هواى ما را دارند. چندبار جریمه شده اید؟

- خیلى كم.

دقیق یادم نیست. «افسران راهنمایى و رانندگى در مقابل تخلفات خانم ها انعطاف بیشترى نشان مى دهند و كمتر آنها را جریمه مى كنند!» این حرف برخى از مردانى است كه وقتى پاى صحبت آنها مى نشینم شكوه دارند كه برخى از افراد پلیس درمقابل تخلفات بین رانندگان زن و مرد تبعیض قائل مى شوند و افسران در مقابل زنان از جدیت كمترى برخوردارند.

این مسأله با یك راننده زن كه مطرح مى شود معتقدند كه آنها چون تخلف نمى كنند نیازى به مداخله جدى پلیس و یا افسر وجود ندارد و اصولاً وقتى قانون اجرا شود نیازى به تبعیض نیست. شاید اگر كمى بدون اغماض به مسأله نگاه كنیم دلایل منطقى ترى را نسبت به عملكرد افسران با رانندگان زن پیدا مى كنیم: دلایلى نظیر خونسردى، آرامش، رانندگى با احتیاط و چند دلیل دیگر كه باعث مى شود پلیس و افسران دلیلى براى جریمه آنها به دست نداشته باشند. یك افسر راهنمایى و رانندگى معتقد است: «رانندگان زن نسبت به مردان در رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى جدى تر ند و تصادفات منجر به فوت از طرف آنها كمتر است.

به طور كلى رعایت قوانین از سوى زنان بیشتر از مردان صورت مى گیرد.

به همین دلیل رانندگان زن را به دلیل نحوه صحیح رانندگى مى توان الگوى رانندگى سالم نامید.» یك كارشناس برنامه ریزى شهرى در این باره مى گوید: « رعایت قوانین و مقررات، توجه به نظم و انضباط، آرامش و خونسردى و نیز احتیاط، دقت هنگام رانندگى، رانندگى آرام و توجه به علائم ترافیكى، احترام به حقوق عابر پیاده و رعایت سرعت مجاز از دیگر خصوصیات رانندگى زنان به شمار مى آید.» وى مى افزاید: «در صورت بروز تصادف غالباً زنان مقصر نیستند.

برخوردهاى پرخاشگرانه اى كه پس از وقوع تصادفات از سوى برخى رانندگان سر مى زند در خانم ها سراغ نداریم.» یك راننده تاكسى در این مورد مى گوید: «در كلاف به هم پیچیده ترافیك تهران بارها شیوه رانندگى زنان را هدف قرار دادم و دیدم كه مسبب ترافیك بیشتر زنان هستند.

گاهى یك راننده زن به خاطر وارد نبودن در فنون رانندگى باعث سدكردن راه مى شود كه گاهى یك خیابان بزرگ را هم مى بندد!» خب مردان براى هر مشكلى زنان را بهانه مى دانند.

كافى است دراین شهر بزرگ در همهمه دود و بوق و اتومبیل، یك راننده زن سرو كله اش پیدا شود تا براى مردان مسبب و بانى تمام مشكلات ترافیك تهران بزرگ شود. رانندگى یك بازى است.

یك بازى با هزاران بازیكن! كه چون قاعده بازى همواره در معرض شگردها، عكس العمل ها و رفتارهاى غیرمترقبه قرار دارد.

اگر كسى علاوه بر شناخت قاعده بازى، آمادگى حادثه هاى غیرمترقبه را نداشته باشد بازنده است.

در ایران اما قاعده بازى تحت الشعاع حوادث غیرمترقبه و به اصطلاح بازى هاى فى البداهه قرار دارد و در این میان روحیه محتاط زنانه تأثیر خود را در رانندگى هم بروز خواهد داد.

زنان كه بالفطره داراى طبعى آرام و محتاط هستند در مصاف با خطرات احتمالى یك رانندگى جسورانه و بى پروا، قدرت كنترل خود را از دست مى دهند و درواقع اصل توانایى رویارویى با اتفاق هاى غیرمترقبه را نادیده مى گیرند.

مثلاً در شرایط سخت و پراضطراب ترجیح مى دهند مدت بیشترى در ترافیك، دود و صوت و اتومبیل منتظر بمانند تا راهى براى رهایى بیابند.

زنان كمتر مى توانند از سرعت و ابتكار عمل استفاده كنند.

در این میان مردان كه به واسطه آشنایى دیرینه شان با فن رانندگى از قدرت عمل بیشترى برخوردارند، حركت به قول خودشان لاك پشتى زنان در رانندگى را تاب نمى آورند و از آن به عنوان رفتارهاى ناشى از غیرحرفه اى بودن در رانندگى یاد مى كنند. امروزه دیگر جایگاه زنان در جامعه تغییر كرده است.

زنان هم باید گام به گام مردانشان به سوى مشكلات زندگى بتازند.

زنان هم باید پشت فرمان زندگى بنشینند و آن را به جایگاههاى بهتر و به سوى خوشبختى ببرند و نباید از بار مشكلات زندگى شانه خالى كنند.
منبع : ایران


برچسب تصاویرعجایب دنیا : چجوری مخ پسرا رو بزنیم؟,قیمت خودرو دست دوم,آموزش رایگان کار با نرم افزار رافع 7 .pdf,نمودارآزمايشهاي ماشين الكتريكي 1,اختراع دستی وسایل حرکتی دوربین,

مصالب مرتبط با تصاویرعجایب دنیا

زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشیندیگر مصالب

مكتب نگارگری اصفهان

این نقاش چیره دست جوان بتدریج سبكی را ابداع كرد كه در عرض دو دهه آینده چهره نگارگری ایران را به كلی تغییر داد. كار و اثر او شامل طراحی بی‌عیب و نقش و در درجه اول...   آغاز مکتب اصفهان در نقاشی منتسب به اواخر سال  977 ه.ق است، ولی این نوع نگرش حداقل


هنر مینا کاری

قدیمی‌ترین‌ نمونه‌های مینا کاری‌ موجود موید این‌ ادعاست‌ که‌ مینا کاری‌ نیز مانند بسیاری‌ از‌هنرهای دیگر برای اولین بار در ایران پیدا شده و از ایران به‌ سایر کشورها راه یافته است‌.‌.. مینا کاری‌ هنر درخشان آتش‌ و خاک است‌، با رنگهای


خیال‌سازی‌های قهوه‌خانه‌ای

در كودكی همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت كرد و در سن 8 سالگی، مادر كه علاقه وافر فرزند را به نقاشی دریافته بود، مرحوم استاد محمد مدبر را به جهت تعلیم به او برگزید. اشتیاق...   به یاد مرحوم استاد حسن اسماعیل‌زاده، نقاش قهوه‌خانه‌ای.نقاش‌های


مكتب دنیای شیراز

در این میان، سعدی كه شعرش آینه تمام‌نمای فرهنگ و هنر جامعه ایرانی است، از این مسأله بركنار نبوده و با بهره‌گیری از...   گزارشی از همایش مكتب شیرازفرهنگستان هنر جمهوری اسلا‌می ایران در كنار فعالیت‌های متنوع در حوزه‌های مختلفی مثل چاپ


دنیای تاریك هنر رنگی

اصلا برای این هنر 350 ساله چه كرده‌ایم كه بسیاری اكنون معتقدند نفس‌های بریده بریده‌اش نای ادامه حیات را ندارد و از نگاهی تیره‌تر اصلا مرده است...   به بهانه برپایی هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در موزه هنرهای معاصر نگارگری را هنوز بسیاری


برچسب :
- اوراق مسکن چيست
- جديدترين اخبار از ازجان دنيز
- ست مروارید عشق 3تیکه
- دبیت کارت چیست
- a1200 skin installer
- icdl درجه 1 2007
- دانلود برترين تلاوتهاي صوتي
- دیدنی لنکاوی
- مجموعه ی ورزشی کوثر
- چگونه شکایت نکنم
- هاتبردبه مركزيت بدر
- دانلودهایده امشب شبه عشقه
- نحوه ي بوسيدن
- بازی آنلاین فوتبال
- دکلمه لیلی و مجنون
- دامپریدون هگزال
- تنظیمات mms برای x10
- آهنگهای جدید آرزو به نام حراج
- دسربراي ماه
- گرجستان
- لوجیت
- مدل دامن پر نيلوفري
- محصولات wacom
- دانلود درایور N95
- DBISAM اموزش
- استخرباغ شاطر
- مشکل نشناختن فلش مموری
- دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق
- کار چک مهتابی
- دخترگونی
- دانلود رایگان نرم افزار فارسی سازی f480
- RISE OF THE PLANET OF THE APES nhkلود
- خوابگاه عسلویه
- راهنمای بازی استرانگ هولد 2
- جنی-لوپز
- مشکل gameranger
- بیوگرافی Heath Ledger
- جهانگيرخسروشاهي
- دانلود آلبوم خموشانه لطفی
- روش ساخت بمب نینجا
- دانلود آوازدشتی
- ثبت نام دولتی سلاح شکاری
- شهرام شکوهی دانلود
- نمونه متن خداحافظي
- نت ویولن سوغاتی هایده
- کرک نرم افزار هلو نگارش ۶٫۲ کد ۱۲‬
- اطلاعات در باره دانشگاه شبانه
- ماالشعیر
- اذان ذبيحي دانلود
- راهنمای قدم به قدم بازی undead nightmare red dead redemption
- ليست قيمت نگين خودرو
- مواد اولیه کاشی چیست؟
- فلیپین
- پادگان کهریزک
- بیوگرافی سپیده بازیگر قدیمی
- برنامه ضبط مکالمه برای گوشی نوکیا6300
- صبانت تبریز-ریزمصرف
- انلاین دیکشنری پزشکی دورلند
- تغییر به سانتی متر ورد 2007
- روش آببندی 206 1600cc
- کد کامپیوترtmnt
- خونه باربی
- دانلود تم جدید نوکیا2700
- کارنامه کارشناسی ارشد برق
- رضا صادقی دلم برات میسوزهmp3
- کوهپیمایی لشگر 27 محمد رسول الله
- بازی 21 برای نوکیا
- دربارهی روزه
- دانلودتحقیق کارافرینی
- شرکت آریان کیمیا تک استخدام
- فال آراد
- بازی پاپ اسفنجی
- بیوگرافی حسین سیب سرخی
- psd نور انتزاعی
- دانلود كنسرت موسي و شبان تصويري
- شمارنده دو رقمی با 8051
- دانلود ميدتون مدنس 2
- جک لری جدید90
- شهرداری مرودشت
- دعا بخت
- دامن بارداری
- جزوه اموزش نرم افزار کامفار
- دوست دارم میدونی سوسن
- دانلود رايگان كتاب تئوري موسيقي
- بدست آوردن کد ملی
- دانلود بازی فوتبالیستها پلی 1
- تاریخچه جوملا
- آموزش پخت پیتزای
- از دایورت در آوردن خط ایرانسل
- nevada wristwatch
- آبدیت sr-x95usb v1.99
- پايان نامه هاي ايران داك
- دانلود حاشیه برای ورد 2007
- سالاد الویه
- رشته سونوگرافي
- دانلود فیلمهای با لینک مستقیم crash
- آموزش بازیگری
- النترا 2011
- ذبيحي
- کلومیپرامین10
- دانلود بازیهای HDویواز
- دانلود درایور tv cardm8000
- طرحهای جدید کارت ویزیت
- سيد خليل عالي نژاد