برای تبادل لینک کلیک نمایید


تصاویر زشت بی ادبی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

تصاویر زشت بی ادبی

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم.جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید.

مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟

بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین مى شوم.

از سن و سال و ماشین این زن به نظر نمى رسد كه مسافركشى كند.

زن دیگرى به عنوان مسافر در صندلى جلو بغل دستش نشسته است. دو پسر جوان دیگر هم به عنوان مسافر سوار ماشین مى شوند.

هر دو با تعجب به یكدیگر نگاه مى كردند.

گویى نمى خواهند یا نمى توانند بپذیرند زنى پشت فرمان تاكسى نشسته و كار مى كند! اگر معقولانه بیندیشیم تلاشى صادقانه و آبرومندانه زنى براى تأمین معاش خانواده اش است.

آیا باید پذیرش و باورش سخت و تعجب برانگیز باشد؟

! كشمكش احساس تعجب و همچنین محق دانستن فعالیت هاى اجتماعى زنان در تمام عرصه هاى زندگى مرا وادار به اولین پرسش از او مى كند: خانم، ببخشید شما تمام وقت با ماشین كار مى كنید؟

با نفسى عمیق پاسخم را مى دهد: از هفت صبح تا هشت شب.

من سه تا بچه تحصیلكرده تحویل جامعه داده ام.

آنها از من تقدیر هم مى كنند.

دزدى كه نمى كنم.

من فكر خانوده ام هستم.

شوهرم چند سال پیش فوت كرد و بار زندگى به دوش من افتاد.

من هم نگذاشته ام بچه ها هیچگونه كم و كسرى در زندگى داشته باشند.

وى ادامه مى دهد: دلم پر است.

از این اوضاع زندگى.

بعد از سى سال كار و تلاش در اداره دولتى اكنون براى گذراندن امور زندگى مان مجبورم پشت فرمان بنشینم.

آیا درست است؟

من كه سى سال از بهترین ساعات و لحظات زندگى ام، جوانى ام را در خدمات ادارى صرف شده، الان وضعیتم این چنین باشد.

از كاركردن ابایى ندارم.

كار عار نیست! اصلاً كار جوهره انسان است.

آیا صحیح است من در این نابسامانى و تعلیق دشوار زندگى روزمره آن هم بعد از سى سال كار و تلاش صادقانه گرفتار شوم. در ایران امروز كه زنان همگام با مردان در بسیارى از عرصه هاى اجتماعى حضورى فعال داشته، توانسته اند توانایى خود را بروز دهند.

براى اثبات حقانیت خود در عرصه اى نوپا و مدرن نیاز به حمایت بیشتر دارند كه نه تنها عرصه را بر آنها تنگ نكند بلكه با تشویق ها و نشان دادن راههاى مناسب، حركت آنها را در رسیدن به جایگاهى بهتر و امن سریعتر كند. با روند روبه رشد مدرنیزاسیون در جهان و موازى با آن افزایش مشاركت اجتماعى زنان در ایران به ویژه در دو دهه اخیر، شاهد افزایش علاقه مندى زنان به رانندگى هستیم آن هم دقیقاً در شرایطى كه چندین دهه از عمر رانندگى در ایران گذشته است، اما آیا جامعه پرتضاد ما جامعه اى كه هنوز در چنبره بین سنت و تجددگرفتار است پذیراى این علاقه مندى، این توان بالفعل شده است؟

و اگر هم هست چه موانعى بر سر راه زنانى قرار دارد كه به ضرورت نیازهاى شهروند امروز باید به فن رانندگى نیز مسلط باشد؟

فراموش نكنیم كه فعال بودن و حرفه اى تر شدن بانوان در فن رانندگى مى تواند مسؤولیت بسیارى از كارها را نیز از دوش مردان خانواده بردارد و مسیر را براى استفاده بهینه از صنعت و تكنولوژى هموارتر كند. در ایران، مردان از همان دوران نوجوانى و گاهى حتى پیش از آن با فن رانندگى آشنا مى شوند و به قول معروف در سالهاى آغاز جوانى دست فرمان خوبى پیدا مى كنند.

واقعیت مسلم اجتماعى در ایران این است كه در شرایطى كه مردان از كودكى و حتى از دو یا سه سالگى بر زانوى پدرشان مى نشینند و چرخانیدن فرمان را یاد مى گیرند و با ترس هایش وداع مى كنند، نه در كتاب هاى درسى، نه در برنامه هاى آموزشى و نه در رسانه ها تأكیدى بر ضرورت تسلط زنان به این حرفه نشده است. یكى از رانندگان زن كه گاه گاهى مسافركشى هم مى كند، مى گوید: من مجبورم براى تأمین مخارج خانواده ام كاركنم. از او مى پرسم : از شغلت راضى هستى؟

زن مى گوید: نه در ترافیك شهر اعصابم به هم مى ریزد، اما مجبورم، چون شوهرم از صبح تا شب كار مى كند تا پول اجاره خانه را در بیاورد.

من هم كار مى كنم تا بچه هایم گرسنه نباشند.

اما از رانندگان مرد گله دارم.

اوایل عرصه را بر من تنگ مى كردند اما رفته رفته توانستم كار خود را عادى جلوه دهم و سختى را پشت سر بگذارم. چه مسافرهایى سوار مى كنید؟

- بیشتر خانم هاى جوان و یا میانسال را سوار مى كنم. یعنى تا به حال مسافر مرد سوار نكردى؟

- چرا فقط یك بار، اما آن مرد آنقدر مرا مسخره كرد كه دیگر از سواركردن مسافر مرد پشیمان شدم. تا به حال تصادف كردى؟

- بله، دو سه بار اما به خودم هیچ آسیبى نرسید. تابه حال چند بار باعث تصادف بوده اید؟

- هیچ! اما رانندگى در شهر تهران كار سختى است.

به ویژه اگر مجبور باشى براى یك سرویس بیشتر با سرعت غیرمجاز بروى. رفتار افسران راهنمایى و رانندگى با شما چگونه است؟

- خیلى احترام مى گذارند و هواى ما را دارند. چندبار جریمه شده اید؟

- خیلى كم.

دقیق یادم نیست. «افسران راهنمایى و رانندگى در مقابل تخلفات خانم ها انعطاف بیشترى نشان مى دهند و كمتر آنها را جریمه مى كنند!» این حرف برخى از مردانى است كه وقتى پاى صحبت آنها مى نشینم شكوه دارند كه برخى از افراد پلیس درمقابل تخلفات بین رانندگان زن و مرد تبعیض قائل مى شوند و افسران در مقابل زنان از جدیت كمترى برخوردارند.

این مسأله با یك راننده زن كه مطرح مى شود معتقدند كه آنها چون تخلف نمى كنند نیازى به مداخله جدى پلیس و یا افسر وجود ندارد و اصولاً وقتى قانون اجرا شود نیازى به تبعیض نیست. شاید اگر كمى بدون اغماض به مسأله نگاه كنیم دلایل منطقى ترى را نسبت به عملكرد افسران با رانندگان زن پیدا مى كنیم: دلایلى نظیر خونسردى، آرامش، رانندگى با احتیاط و چند دلیل دیگر كه باعث مى شود پلیس و افسران دلیلى براى جریمه آنها به دست نداشته باشند. یك افسر راهنمایى و رانندگى معتقد است: «رانندگان زن نسبت به مردان در رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى جدى تر ند و تصادفات منجر به فوت از طرف آنها كمتر است.

به طور كلى رعایت قوانین از سوى زنان بیشتر از مردان صورت مى گیرد.

به همین دلیل رانندگان زن را به دلیل نحوه صحیح رانندگى مى توان الگوى رانندگى سالم نامید.» یك كارشناس برنامه ریزى شهرى در این باره مى گوید: « رعایت قوانین و مقررات، توجه به نظم و انضباط، آرامش و خونسردى و نیز احتیاط، دقت هنگام رانندگى، رانندگى آرام و توجه به علائم ترافیكى، احترام به حقوق عابر پیاده و رعایت سرعت مجاز از دیگر خصوصیات رانندگى زنان به شمار مى آید.» وى مى افزاید: «در صورت بروز تصادف غالباً زنان مقصر نیستند.

برخوردهاى پرخاشگرانه اى كه پس از وقوع تصادفات از سوى برخى رانندگان سر مى زند در خانم ها سراغ نداریم.» یك راننده تاكسى در این مورد مى گوید: «در كلاف به هم پیچیده ترافیك تهران بارها شیوه رانندگى زنان را هدف قرار دادم و دیدم كه مسبب ترافیك بیشتر زنان هستند.

گاهى یك راننده زن به خاطر وارد نبودن در فنون رانندگى باعث سدكردن راه مى شود كه گاهى یك خیابان بزرگ را هم مى بندد!» خب مردان براى هر مشكلى زنان را بهانه مى دانند.

كافى است دراین شهر بزرگ در همهمه دود و بوق و اتومبیل، یك راننده زن سرو كله اش پیدا شود تا براى مردان مسبب و بانى تمام مشكلات ترافیك تهران بزرگ شود. رانندگى یك بازى است.

یك بازى با هزاران بازیكن! كه چون قاعده بازى همواره در معرض شگردها، عكس العمل ها و رفتارهاى غیرمترقبه قرار دارد.

اگر كسى علاوه بر شناخت قاعده بازى، آمادگى حادثه هاى غیرمترقبه را نداشته باشد بازنده است.

در ایران اما قاعده بازى تحت الشعاع حوادث غیرمترقبه و به اصطلاح بازى هاى فى البداهه قرار دارد و در این میان روحیه محتاط زنانه تأثیر خود را در رانندگى هم بروز خواهد داد.

زنان كه بالفطره داراى طبعى آرام و محتاط هستند در مصاف با خطرات احتمالى یك رانندگى جسورانه و بى پروا، قدرت كنترل خود را از دست مى دهند و درواقع اصل توانایى رویارویى با اتفاق هاى غیرمترقبه را نادیده مى گیرند.

مثلاً در شرایط سخت و پراضطراب ترجیح مى دهند مدت بیشترى در ترافیك، دود و صوت و اتومبیل منتظر بمانند تا راهى براى رهایى بیابند.

زنان كمتر مى توانند از سرعت و ابتكار عمل استفاده كنند.

در این میان مردان كه به واسطه آشنایى دیرینه شان با فن رانندگى از قدرت عمل بیشترى برخوردارند، حركت به قول خودشان لاك پشتى زنان در رانندگى را تاب نمى آورند و از آن به عنوان رفتارهاى ناشى از غیرحرفه اى بودن در رانندگى یاد مى كنند. امروزه دیگر جایگاه زنان در جامعه تغییر كرده است.

زنان هم باید گام به گام مردانشان به سوى مشكلات زندگى بتازند.

زنان هم باید پشت فرمان زندگى بنشینند و آن را به جایگاههاى بهتر و به سوى خوشبختى ببرند و نباید از بار مشكلات زندگى شانه خالى كنند.
منبع : ایران


برچسب تصاویر زشت بی ادبی : بهترین طب سوزنی در شیراز,خرید اوراق حق تقدم بانک مسکن,حمید اصغری اینه دق,مهدی دشتبان زاده,

مصالب مرتبط با تصاویر زشت بی ادبی

زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشیندیگر مصالب

قاتل بی‌صدا!؟

...را به عنوان قاتل بی‌صدا می‌شناسند چون شما نه می‌توانید متوجه حضور آن شوید و نه می‌توانید آنرا استشمام كنید.     چگونه از مسموميت با گاز منوكسيدكربن پيشگيری كنيم؟ منوكسیدكربن را به عنوان قاتل بی‌صدا می‌شناسند چون شما نه می‌توانید


قاتلين سفيدپوش!!

این قاتل سفیدپوش، مردم آمریكا را بیشتر از الكل، تصادف‌های اتومبیل، خودكشی‌ها، ایدز، تروریسم و مواد مخدر می‌كشد...   انسان، از زمانی كه پای خود را بر این سیاره گذاشت، همواره با خطرهای فراوانی مواجه بوده است. به مرور زمان و با استفاده


مهارت درجستجوی اطلاعات فارسی ازاینترنت

این مقاله سعی دارد تا با اشاره به موارد مختلفی که می¬تواند در جستجو و بازیابی اطلاعات سرعت و دقت و جامعیت و مانعیت جستجو را بالاببرد موجب افزایش مهارت کاربران اینترنت فارسی بشود. اینترنت به عنوان یک محمل اطلاعاتی عظیم، منابع اطلاعاتی را در


خاطرات پس از مرگ از زبان هنرپیشگان (2)

در گفتگو با USA Today او می‌گوید: در آن هنگام من یك نور سفید و درخشان بسیار زیبا را دیدم به خاطر می‌آورم كه... شارون استون   در سپتامبر سال 2001 شارون استون دچار خونریزی مغزی شد و در بیمارستان بستری شد. ستاره مشهور سینما از مرگ مغزی خود می‌گوید. او


بیماری حرکت، بیماری خاص بازیهای کامپیوتری!

بیماری حركت كه برخی از آن به عنوان بیماری شبیه‌ساز یاد می‌كنند هنگامی اتفاق می‌افتد كه بین تصویری كه ما می‌بینیم و احساس بدن ما...   بیماری حركت كه برخی از آن به عنوان بیماری شبیه‌ساز یاد می‌كنند هنگامی اتفاق می‌افتد كه بین تصویری


برچسب :
- نمونه سوال آزمون مشاوران حقوقی
- dele divane 4shared mp3
-  روش همبستری
- دعای کمیل mp3دانلود رایگان
- فنون و روشهای مشاوره تالیف : دکتر عبدالله شفیع آبادی دانلود
- "ترتیل سوره یاسین"
- دانلود دیکشنری نارسیس کرک شده
- انتوسيانين چيست/pdf
- "زبان برنامه نویسی فرترن"
- اکو چنگ ایران
- پاسخنامه ی سئولات گاج قرمز فیزیک1
- ESTEKHDAM SAIPA
- hawx cd key for online game
- vpn.keeec.com
- سنسور ارتفاع
- دانلود نت سنتور شبانگاهان
- دانلود تیتراژ دوقلو های افسانه ای
- جدول روابط مثلثاتی 90 تا 360
- دانلود بازی new york برای pc
- دفترچه راهنما فارسی ایفون ۴
- دانلود فلوت و نی زنی
- خرید atmega8
- "سیستم چارت سازمانی"
- ضمیمه نشدن فایل ایمیل یاهو مشکل
- جملات زیبا ترکی
- دانلود رایگان بازی JXD 5000
- پروترال
- table route network آموزش
- نمونه سوالات فنی حرفه ای ارایشگری
- وقتي رفتم مهستي download
- آزمایش تصعید
- دانلودpower point2003
- آموزش کار باجیمیل
- "سیستم نمودار سازمانی"
- تابلوی کلید یک پل
- مضرات استفاده از شیاف cyclogest
- softcam برای iclass9696
- سوالات هندسه
- دانلود فلوت و نی زنی محرم
- آچار تورک متر
- دانلود آموزش حل روبیک 4در4
- دانلود بافت پاپوش
- دانلود فارسي ساز xperia x2
- رمزهای کمبات xboxx
- دانلود پروژه دانش آموزی
- باکس تخت خواب نمایندگی ایران
- 03پادگان عجب شیر
- جواب تمرینات آمار و احتمال مقدماتی دکتر جواد بهبودیان
- آموزش اکسل pivot table [pdf]
- دانلود برنامه ي هك گوشي بدون بلوتوث
- اموزش بافتنیمردانه
- دانلود فیلترu1018
- آموزش کورل پینتر 12
- برنامه ای برای گرفتن ویس در چت
- دانلود بازی psp evile4
- سامسونگ گلگسی فیت
- مانتو مدل یقه ارشال
- estefade az aloevera
- دانلود بازی bridge bloxx
- دانلود تک نوازی فلوت ویژه محرم
- مداحی عربی با طبل و دهل و سنج
- کد قفل گشای گوشی سامسونگ
- چگونگی پیوند وبلاگ به گوگل
- attach نشدن فایل در ایمیل یاهو
- دانلود gps for lg kp500
- kworld driver
- چگونگی اپگرید ایکلاس ۹۷۹۷
- کشیدن دایره در vb
- انزیم  کبدی
- mbc persianفرکانس
- نمونه سوال هندسه مناظر
- دانلوددیوان فرخی یزدی
- دستورالعمل استفاده ازcyclogest
- مطب دکتر علیرضا بصام پور
- دانلود کرک آساسینس2
- خرید بازی کامپیوتری دخترانه شاهزاده و گدا
- دنیای جوک بد
- کی کد اصلی کال آف دیوتی 2
- "نقشه تهران اندروید"
- دانلود نرم افزار سامسونگ gt-b5722
- نقشه ی گلخانه
- دانلود سیو test
- دانلود سويا
- آلبوم IWP در شرکت تصویرگران پویا اندیش
- دانلود رایگان فارسی ساز نوکیا 6303 کلاسیک
- hangover
- VPI و VCI داتک
- دانلود هات شیلد
- دانلودرایگان نتهای سنتور
- کد نظام وظیفه در کنکور سراسری
- ویدیواونجوری
- اسم بازیگران پرنو
- دانلود مداحی وقتی علم میبینم از محمد حسین حدادیان
- كد دهي دستي x97
- مداحی خونه مادربزرگه
- دانلود نرم افزار hp p1006
- face book ghodosi
- زیرنویس فارسیbarely legal.2011
- قبله نما واسه c6
- دانلود رایگان زیرنویس 1984 terminator 1
- حس چاکرا