برای تبادل لینک کلیک نمایید


دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند.

این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال اخیر تغییر نکرده است تا سهم آنان از تعداد بیکاران کشور دو برابر سهم آنان در کل اشتغال کشور باشد.
یک بررسی آماری نشان می دهد درصد شاغلان زن نسبت به کل شاغلان ۹/۴ درصد است.

در این بررسی مشخص شده که زنان شاغل در بخش عمومی نسبت به کل زنان با رقم ۳۹/۵ درصد، در صدر قرار دارند.

این در حالی است که سهم زنان شاغل در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل در بخش عمومی تنها ۴/۹ درصد است.
داده های مورد نظر به این نکته اشاره می کند که درصد شاغلان زن کارفرما و کارکنان مستقل در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل در بخش خصوصی ۳۷/۱ درصد و درصد شاغلان زن در تعاون به کل زنان شاغل تنها ۴/۹ درصد است.

نتایج این تحقیقات در مورد سهم مدیریتی زنان در بخش تعاونی باز هم به ارقامی اشاره می کند که چندان امیدوارکننده نیست.

این رقم تنها ۱/۱۸درصد را شامل می شود.


داده های مورد نظر در حالی بر سهم اندک زنان در بخش های مدیریتی جامعه تاکید می کنند که همین تعداد اندک نیز در محیط های کاری خویش با مشکلاتی مواجهند.

کارشناسان در بررسی این مشکلات با توجه به ساختار مردانه یی که بر بیشتر محیط های کار حاکم است به دو دسته از مواضع اجتماعی و شخصیتی در این مورد اشاره می کنند.


سهیلا پورمقدم کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص می گوید؛ «در بخش اجتماعی ما با مشکلاتی نظیر بی اعتمادی به عملکرد مدیران زن مواجهیم.

به این معنی که زنان از ابتدا در کارهایی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان پیشرفت در آن وجود ندارد.

دومین مشکل مربوط به مسائل شخصیتی است.

از این زاویه زنان نمی توانند شبکه ارتباطی مناسبی با اطرافیان خود در محل کار ایجاد کنند، به نحوی که از طریق این شبکه بتوانند خود را در فعالیت شغلی بالا کشیده، به موفقیت های بالاتری دست یابند.»
وی افزود؛ «این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی توجهی همکاران مرد به آنها.
مسلماً مردم با کسانی ارتباط برقرار می کنند که فاکتورهای مشترکی با آنها داشته باشند و چون جنسیت فاکتور اول در این زمینه به شمار می آید، امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می کند.» این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه گفت؛ «این ارتباط همان عاملی است که در موفقیت بسیاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می کند.

برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای صرف ناهار با رئیس خود بیرون می رود، در حالی که زنان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی داشته و قادر به برقراری ارتباط به این شکل نیستند.»
کمبود فرصت شغلی مناسب برای مدیران زن در جامعه یکی دیگر از موضوعاتی است که زنان مدیر را با تنگنا مواجه کرده است.

این وضعیت به گونه یی است که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور ما ۳۵ برابر مدیران زن است.

«هایده قره یاضی» مدیر پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان در این خصوص گفت؛ «حاکمیت نگاه مرد سالارانه، تفکر غالب نسبت به توانایی مرد در برابر زن؛ تصوری که زنان به لحاظ مسوولیت های خانوادگی و خانه داری دارند و همچنین عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن حضور آنها در عرصه های مدیریتی شده است.» وی افزود؛« نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های ۷۵ تا ۸۰ نشان می دهد که تعداد مدیران زن با ۱۰/۳۲درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به یک هزار و ۱۸۶ نفر افزایش یافته.


«قره یاضی» در ادامه با بیان اینکه در سال ۸۰ زنان ۲۸ درصد از مدیریت کشور را برعهده داشته اند، می گوید؛ «براساس آمار موجود و تحقیقات انجام شده مدیران زن در وزارتخانه های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب با ۳۰۴ ، ۲۲۹ و ۱۰۴ بالاترین حضور را در سمت های مدیریت میانی داشته اند.


به نظر می رسد یکی از جدی ترین مشکلات مدیران زن در جامعه که اتفاقاً باعث کمرنگ تر شدن نقش اجتماعی آنها در حوزه فعالیت های شغلی و بالطبع حضور کمرنگ آنها در حوزه های مدیریتی می شود، مشکلات فرهنگی است.
در این بخش ما با جامعه یی روبه روییم که در آن برخی مدیران زن، فقط و فقط به خاطر مشکلات خانوادگی ناشی از شغل خویش از ادامه کار در پست مدیریتی سر باز می زنند.

محققان در توصیف چنین مشکلاتی فرضیه فوق را ارائه می دهند؛ «مسوولیت های خانوادگی عامل عدم ارتقای زنان به سطوح مدیریتی است.» این فرض از چند شاخص برخوردار است؛ «ارزش وابستگی به خانواده»، «طرز تفکر همسر» و «رسیدگی به امور فرزندان».

محققان احساسی بودن زنان را به عنوان یکی از دلایل عدم توفیق آنها در رده های مدیریتی، رد می کنند.


تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که پاسخ دهندگان به چنین پرسشی با رد این فرض میزان استفاده مدیران زن از مشورت دیگران را با مدیران مرد، همانند عنوان کرده اند.

به این ترتیب کارکرد مدیران زن با ویژگی های مدیر مطلوب منطبق بوده یا بسیار نزدیک اعلام شده است.


با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می شود.

باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مونث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم گیری محتاطانه تر عمل می کنند، باور به عاطفی تر و احساسی تر بودن و...

از باورهایی هستند که در این زمینه تاثیر می گذارند.

منبع؛ www.isfahanportal.ir گزارش: روزنامه اعتمادبرچسب دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی : دانلود نرم افزارbinder,danlowd seriale narges,دانلود باربی کارتون دوبله فارسی,آدرس جدید .persiaproud,جینگ وجینگ ساز دانلود محمدنوری,

مصالب مرتبط با دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال


چرا نوجوانان دچار طغیان می شوند؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعت


آیا مادر خوبی هستیم؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعتدیگر مصالب

مهمترین علت نازک شدن تارهای موی سر چیست؟

دبیر انجمن متخصصین پوست ایران با بیان اینکه تغذیه نامناسب مهمترین علت نازک شدن تارهای موی سر است گفت « برای داشتن موهای سالم و زیبا داشتن تغذیه مناسب با انواع پروتئین ها و ویتامین ها اهمیت ویژه ای دارد»دکتر محمد گلشنی در گفت و گو با خبرنگار


چگونه مدی مطابق با شخصیت و هیکلمان انتخاب کنیم؟

  اولین مشخصه این است که شما به چه مدل‌ها و سبکی علاقه دارید. مشخصه دوم مدل لباس و سبک آرایشی است که بیشتر از همه ، شما را زیبا و برازنده می‌کند. خیلی سخت است که بتوان مدی انتخاب کرد که مطابق با شخصیت و اندام ما باشد. در این راه شما با


رابطه ریزش مو و حملات قلبی!

نتایج حاصل از مطالعه‌ای كه در یكی از دانشگاه‌های آمریكا انجام شد، نشان می‌دهد كه ریزش مو در قسمت بالای سر مردان...   ریزش مو از جمله مشكلات عمومی آقایان در جوامع شهری است. به گفته محققان، ریزش‌مو علل زیادی از جمله استرس شدید، رعایت


کت‌ها و لباس‌هايي که از جنس جين هستند را به چه سبکي بايد بپوشيم ؟

  لباس‌هايي که قصد داريم در اين مقاله بررسي کنيم کت هاي آستين بلند و رويه هاي جين و لباس‌هاي جيني نيز که داراي هستند نيز شامل اين توضيحات مي‌شوند . کت‌ها و لباس‌هايي که از جنس جين هستند و داراي اين بافت مي‌باشند را به چه سبکي بايد


چگونه آکنه را کمتر کنیم؟

نتايج جديدترين پژوهشی كه روی تاثير تغذيه در بروز جوشهای آكنه صورت گرفته نشان داده است كه رژيم غذايی حاوی ... زياد می‌تواند تا 50 درصد ... به گزارش سرویس بهداشت ودرمان ایسنا؛ نتایج جدیدترین پژوهشی كه روی تاثیر تغذیه در بروز جوشهای آكنه صورت گرفته


برچسب :
- معنی سعاد
- فوناک
- ورقهای کویل
- اسمس خیلی زشت
- روشهای آروغ گرفتن کودک
- مشاوره تلفنی نیروی انتظامی
- سامسونگ جی810
- نحوه استعمال قرص میزوپروستول
- jadidtarin modele lebas aros i
- نمونه نامه به ادارات جهت همکاری
- علت جدایی شریفی نیا ازحاجیان
- بازی جکی جان جاوا
- بهترین دکلره
- حساب سپرده ممتاز بانک مسکن.
- دانلود بازی برای آیفون
- ترانس جوش چیست
- اقرار به دريافت مهريه
- قره گوزلي
- resident evil 2 movie download
- ماكسيمم نارسيس
- درايور مودم smartlink براي سون
- 1980عکس بنز در سال مدل
- دانلود504واژه لایتنر
- harvest moon ps2 راهنما
- نحوه استعمال قرص میزوپروستول
- ظروف فرانز
- دانلود اهنگهای ناصر وحدتی
- ,محسن کاظمی مقدم,
- دنيای تصوير
- آخرين رتبه قبولي دندانپزشكي سراسري
- آموزشگاه آشپزی سا مان گلریز
- دانلود رایگان بازی سوباسا برای ps2
- سردفتر داران و سر دفتریاران
- نرم افزارtv
- سايت دانشگاه پيام نورباكو
- ﺍﭺ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺳﻦ ﺳﯿﺸﻦ
- برنامه ای به زبا نc که شمارش توسط7segment نشان
- تلفن سوالات حقوقی
- وبلاگ هاي طرح ضيافت
- مناجات نورایی دوکوهه
- دانلود بازي بازگشت به قلعه ولفنشتاين 2
- دانلود مدرس شمال
- وضعیت شغلی حقوق جزا
- دنياي كامژيوتر
- حل تمرینات C برنامه نویسی به زبان جعفرنژاد
- گوگل ترانسل
- "مناجات نورایی دوکوهه"
- عدم ارائه گزارش فصلی
- مدل کت ودامن با پارچه گلدار
- ms project 2007 دانلود
- کایزن
- دانلود firewalk
- دانلود باخ بتهوون
- تلفن سوالات حقوقی کرمانشاه
- سایت هسا اصفهان
- اظهار نامه رسمی دادگستری
- علي كنكوري دانلود
- "نيك پانل"
- قیمت مسکن چیتگر
- دانلود تم پلی بوی
- کارتونBRATZ
- دکلمه وحیدجلیلوند
- قالب زیبای شهدا برای بلوگفا
- مانتوی ریون
- دانلود موسيقي متن دوئل
- قالب 3 ستونه بلاگفا
- اموزش پخت ماقوت
- ترجمه فارسی لنینجر
- خريد شارژر خورشيدي زيبا
- نصب آفتامات
- آرم ارشاد اسلامی
- نماي كامپوزيت در اصفهان
- دانلود مراحل جديد gta5
- دانلودبازیهای آنلاین
- jadidtarin modele lebas aros irany
- دیاگرام بیمارستان معماری
- Scorm چیست
- تمامي فرمول هاي اتحاد در رياضي
- فرم استخدام در شهرداری مراغه
- ذانلوذ مقاطع فولادی
- دانلودویدئوهای محسن نامجو
- مطالب زيباوكوتاه درموردرمضان
- ch2بازی
- رمزهای جتی ای بازی کامپیوتر
- دانلود فیلم های اکشن ۲۰۱۱
- مدل سرامیک منزل
- متن دعوتنامه امام حسن
- رمز بازیgta6 پلی استیشن
- دانلود بازی شورش 5سگا
- دانلود آموزش ایروبیک
- چگونه به ايميل خود بروم
- اموزش دروازباني
- "نقشه جامع شهر"اراک
- صندلي چوبي معين
- قاسم جبلی mp3
- مدفوع سیاه در کودکان
- جک نهاوندی
- جوک خونه
- بیوگرافی مارال دوستی
- فیس بوک ایرانی ها
- دانلود مود مراحل جديد gta5
- مشخصات سنسور mq 5
- دانلود transformer
- تفاوتهای جی 5 با لایتنر
- بسط خیام
- کولیک عصبی
- دانلود snifer