برای تبادل لینک کلیک نمایید


دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند.

این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال اخیر تغییر نکرده است تا سهم آنان از تعداد بیکاران کشور دو برابر سهم آنان در کل اشتغال کشور باشد.
یک بررسی آماری نشان می دهد درصد شاغلان زن نسبت به کل شاغلان ۹/۴ درصد است.

در این بررسی مشخص شده که زنان شاغل در بخش عمومی نسبت به کل زنان با رقم ۳۹/۵ درصد، در صدر قرار دارند.

این در حالی است که سهم زنان شاغل در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل در بخش عمومی تنها ۴/۹ درصد است.
داده های مورد نظر به این نکته اشاره می کند که درصد شاغلان زن کارفرما و کارکنان مستقل در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل در بخش خصوصی ۳۷/۱ درصد و درصد شاغلان زن در تعاون به کل زنان شاغل تنها ۴/۹ درصد است.

نتایج این تحقیقات در مورد سهم مدیریتی زنان در بخش تعاونی باز هم به ارقامی اشاره می کند که چندان امیدوارکننده نیست.

این رقم تنها ۱/۱۸درصد را شامل می شود.


داده های مورد نظر در حالی بر سهم اندک زنان در بخش های مدیریتی جامعه تاکید می کنند که همین تعداد اندک نیز در محیط های کاری خویش با مشکلاتی مواجهند.

کارشناسان در بررسی این مشکلات با توجه به ساختار مردانه یی که بر بیشتر محیط های کار حاکم است به دو دسته از مواضع اجتماعی و شخصیتی در این مورد اشاره می کنند.


سهیلا پورمقدم کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص می گوید؛ «در بخش اجتماعی ما با مشکلاتی نظیر بی اعتمادی به عملکرد مدیران زن مواجهیم.

به این معنی که زنان از ابتدا در کارهایی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان پیشرفت در آن وجود ندارد.

دومین مشکل مربوط به مسائل شخصیتی است.

از این زاویه زنان نمی توانند شبکه ارتباطی مناسبی با اطرافیان خود در محل کار ایجاد کنند، به نحوی که از طریق این شبکه بتوانند خود را در فعالیت شغلی بالا کشیده، به موفقیت های بالاتری دست یابند.»
وی افزود؛ «این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی توجهی همکاران مرد به آنها.
مسلماً مردم با کسانی ارتباط برقرار می کنند که فاکتورهای مشترکی با آنها داشته باشند و چون جنسیت فاکتور اول در این زمینه به شمار می آید، امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می کند.» این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه گفت؛ «این ارتباط همان عاملی است که در موفقیت بسیاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می کند.

برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای صرف ناهار با رئیس خود بیرون می رود، در حالی که زنان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی داشته و قادر به برقراری ارتباط به این شکل نیستند.»
کمبود فرصت شغلی مناسب برای مدیران زن در جامعه یکی دیگر از موضوعاتی است که زنان مدیر را با تنگنا مواجه کرده است.

این وضعیت به گونه یی است که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور ما ۳۵ برابر مدیران زن است.

«هایده قره یاضی» مدیر پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان در این خصوص گفت؛ «حاکمیت نگاه مرد سالارانه، تفکر غالب نسبت به توانایی مرد در برابر زن؛ تصوری که زنان به لحاظ مسوولیت های خانوادگی و خانه داری دارند و همچنین عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن حضور آنها در عرصه های مدیریتی شده است.» وی افزود؛« نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های ۷۵ تا ۸۰ نشان می دهد که تعداد مدیران زن با ۱۰/۳۲درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به یک هزار و ۱۸۶ نفر افزایش یافته.


«قره یاضی» در ادامه با بیان اینکه در سال ۸۰ زنان ۲۸ درصد از مدیریت کشور را برعهده داشته اند، می گوید؛ «براساس آمار موجود و تحقیقات انجام شده مدیران زن در وزارتخانه های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب با ۳۰۴ ، ۲۲۹ و ۱۰۴ بالاترین حضور را در سمت های مدیریت میانی داشته اند.


به نظر می رسد یکی از جدی ترین مشکلات مدیران زن در جامعه که اتفاقاً باعث کمرنگ تر شدن نقش اجتماعی آنها در حوزه فعالیت های شغلی و بالطبع حضور کمرنگ آنها در حوزه های مدیریتی می شود، مشکلات فرهنگی است.
در این بخش ما با جامعه یی روبه روییم که در آن برخی مدیران زن، فقط و فقط به خاطر مشکلات خانوادگی ناشی از شغل خویش از ادامه کار در پست مدیریتی سر باز می زنند.

محققان در توصیف چنین مشکلاتی فرضیه فوق را ارائه می دهند؛ «مسوولیت های خانوادگی عامل عدم ارتقای زنان به سطوح مدیریتی است.» این فرض از چند شاخص برخوردار است؛ «ارزش وابستگی به خانواده»، «طرز تفکر همسر» و «رسیدگی به امور فرزندان».

محققان احساسی بودن زنان را به عنوان یکی از دلایل عدم توفیق آنها در رده های مدیریتی، رد می کنند.


تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که پاسخ دهندگان به چنین پرسشی با رد این فرض میزان استفاده مدیران زن از مشورت دیگران را با مدیران مرد، همانند عنوان کرده اند.

به این ترتیب کارکرد مدیران زن با ویژگی های مدیر مطلوب منطبق بوده یا بسیار نزدیک اعلام شده است.


با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می شود.

باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مونث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم گیری محتاطانه تر عمل می کنند، باور به عاطفی تر و احساسی تر بودن و...

از باورهایی هستند که در این زمینه تاثیر می گذارند.

منبع؛ www.isfahanportal.ir گزارش: روزنامه اعتمادبرچسب دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی : دانلود نرم افزارbinder,danlowd seriale narges,دانلود باربی کارتون دوبله فارسی,آدرس جدید .persiaproud,جینگ وجینگ ساز دانلود محمدنوری,

مصالب مرتبط با دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال


چرا نوجوانان دچار طغیان می شوند؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعت


آیا مادر خوبی هستیم؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعتدیگر مصالب

خانم ها چه خصايصي را دوست دارند

خيلي سخت است كه بتوان بر طبق خصوصيات اخلاقي كه جنس مخالف آنها را ميپسندد رفتار كرد. معمولاً هنگاميكه زمان قرارهاي ملاقات فرا مي رسد، خانم ها از هر نظر به خودشان مي رسند، اما در مقابل آقايون همان چهره خسته و عرق كرده باشگاه


گران قیمت ترین بازیکن جهان در ناپولی توپ می زند ؟

بدنبال پیشنهاد میلان برای خرید هافبک جوان ناپولی مدیر این باشگاه پاسخ عجیبی به قهرمان سری آ داد .   خبرآنلاین: مارک همیسک هافبک اسلواک تیم ناپولی  در گفتگویی گزینه اولش را در سری آ باشگاه میلان معرفی کرده بود و میلانی ها منتظر بودند


5 نوع ازدواج شما جزء كدام گروه

5 نوع ازدواج - شما جزء كدام گروه هستيد؟ ازدواج انواع و اقسام مختلفي دارد. وقتي توانستيد نوع ازدواج خود را تشخيص دهيد، آنوقت بهتر مي توانيد تصميم بگيريد كه آيا از ازدواج خود راضي هستيد يا فكر مي كنيد بايد تغييراتي در آن ايجاد


خواب شیرین نکونام در تمرین تیم ملی+عکس

هافبک لژیونر تیم ملی فوتبال کشورمان به رغم غیبت در اردوی اتریش، حضور مستمری در اردوی تهران دارد.   برنا: جواد نکونام هافبک تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی اتریش حضور نداشت، در تمرینات شاگردان کارلوس کی روش در کمپ تیم های ملی پا به پای سایر


«چرا من؟»

همة ما، به اين دليل كه زن هستيم، ممكن است به سرطان پستان مبتلا شويم. هيچ زني نمي‌تواند خود را به‌طور قطع از خطر ابتلا به سرطان پستان مصون بداند. سرطان پستان شايع‌ترين نوع سرطان در زنان است. در امريكا، سالانه حدود 200 هزار


برچسب :
- مسوئیچینگ همایون جعفرخانی
- دانلو نمونه سوالات املا سوم راهنمایی pdf نوبت اول
- اطلاعات درمورد Synacthen Depot
- مطالب مرتبط با رشته گاوداری
- دانلود درایور وب کم لپ تاپ اچ پی مدل 4530
- قصص شرامىد مصورة
- تلفن شهيد خضرايي
- MIKROTIKچیست
- کیوکوشین 2007 دانلود
- دانلود مترونوم گیتار برای نوکیا5800
- قيمت HTC Tattoo
- "مشخصات فنی اپل وکترا"
- دانلود بازی کالا ف دییوتی 6برای نوکیا 6303
- دانلود آهنگهاي جديد نيما مسيحا
- معین خودرو
- نمونه طرح درس سالانه عربی اول راهنمایی
- Soccer Live Scores 2in1 Odds,Macao Asia Odds,Stadium Information,Goals List,Goal Time,Fixture,Results,7M Sports
- download Interchange 1 teacher EDITION 3
- حسابداری مدیریت حلل المسایل شباهنگ
- بستگی داره محسن چاوشی mp3
- چرابعضی ازبرنامه ها درویندوز هفت نصب نمیشود
- زیر نویس فارسی 2005 lie with me
- نمونه سوال تستي icdl سطح دو
- خرید ماشین کلکسیونی اسباب بازی
- تزئين مرغ و ماهي
- آموزش بافت شال گردن دکمه دار
- neverhood مراحل
- دانلود  اموزش گیتاربابک امینی
- سیو تمام مراحل بازی اویل 5
- اموزشspss ppt
- جزوه آموزشی نرم افزار p6
- ترجمه ترگی تایتانیک
- حدیث ادبی ولادت امام موسی کاظم
- مسائل طراحی اجزا شیگلی دیبایی نیا
- تحلیل آرم استاندارد ایران از زبان طراح آن مرتضی ممیز
- سرويس روغن تندر
- هبه از منظر رهبری
- نکات حقوقي خريد آپارتمان
- لعيا زنگنهازدواج
- دانلودبازی مونوپولی
- امتحانات ترم اول سوم دبستاناملا
- آکورد آخرین سنگر
- جدیدترین مدل کت و سارافن
- دانلودفایل صوتی کتاب 504 زبان
- red alert 2
- فارسی ساز n96چینی
- دانلود م گمگشته ی دیار محبت
- julietgabrie تیرامیسو
- کد پیداکردن رمز سامسونگ s5233
- کدهای تقلبی fifa 12 برای ps3
- نظرکارشناس درمورد کرم پف صورت
- iclass receiver upgrade free download
- istar x99 v2.25 04-11-2011دانلود نرم افزار
- نمایشنامه اتوبوسی بنام هوس ترجمه مرجان بخت مینو
- شورلت ون
- هیروگلیف تیتل
- مودم وايمگس
- دانلود فال حضرت غوث
- کانفیگ مودم ها
- smtir 9902 فروش
- سعید صادقیان وفتوگرامتري
- pcb آلفا مدار
- نقشه پلان ساختمان دانلود رايگان
- رمز بازکردن سالن های کشتی کج2011
- بازي سوني اريكسون W20i
- نمایندگی mgدر ایران
- مضرات و فوائد پاستیل
- سیستم حقوق رسانی یک موسسه
- مدرسه ی سحر و جادوگری
- تعمیردیش جکی
- هرس كردن درخت انگور
- هنگام اذان مغرب به افق کرج
- دانلود حل المسائل incropera
- "بهترين آموزشگاه آرايشگري زنانه در كرج"
- تفاوت آپشن پژوصندوقدار
- www.fekrafzar.com
- بزرگترين وارد کننده اجناس دکوري فانتزي و کادويي چين و تايلند
- ديكشنري تخصصي زيست شناسي موبايل
- هزينه انتقال سند ملكي
- سنسورها ویکیپدیا
- استعلام وضعیت موتور سیکلت
- فروش پستي كاپشن چرم
- حل مکعب روبیک 2در2
- اکورد پاییزمهدی مقدریان
- آخرین رتبه قبولی کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان
- اپارتمان اصفهان 60 میلیون
- سوالات انشاء اول راهنمایی با جواب
- مد افناک
- دیدن سیددر خواب
- انتی tdgjv
- گلپا ای ساقی
- http://www.razico.com: Metoral
- Aroosi.mp3
- دانلود آ مجید انتظامی
- کد کانال تراول
- مدل جدیترین مانتو ورساچی
- دانلود مجله play boy 2011
- جاهاي ديدني اطريش
- ان ٩٠٠ گوشی
- یادگیری فرمول های فیزیک اول دبیرستان