برای تبادل لینک کلیک نمایید


دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند.

این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال اخیر تغییر نکرده است تا سهم آنان از تعداد بیکاران کشور دو برابر سهم آنان در کل اشتغال کشور باشد.
یک بررسی آماری نشان می دهد درصد شاغلان زن نسبت به کل شاغلان ۹/۴ درصد است.

در این بررسی مشخص شده که زنان شاغل در بخش عمومی نسبت به کل زنان با رقم ۳۹/۵ درصد، در صدر قرار دارند.

این در حالی است که سهم زنان شاغل در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل در بخش عمومی تنها ۴/۹ درصد است.
داده های مورد نظر به این نکته اشاره می کند که درصد شاغلان زن کارفرما و کارکنان مستقل در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل در بخش خصوصی ۳۷/۱ درصد و درصد شاغلان زن در تعاون به کل زنان شاغل تنها ۴/۹ درصد است.

نتایج این تحقیقات در مورد سهم مدیریتی زنان در بخش تعاونی باز هم به ارقامی اشاره می کند که چندان امیدوارکننده نیست.

این رقم تنها ۱/۱۸درصد را شامل می شود.


داده های مورد نظر در حالی بر سهم اندک زنان در بخش های مدیریتی جامعه تاکید می کنند که همین تعداد اندک نیز در محیط های کاری خویش با مشکلاتی مواجهند.

کارشناسان در بررسی این مشکلات با توجه به ساختار مردانه یی که بر بیشتر محیط های کار حاکم است به دو دسته از مواضع اجتماعی و شخصیتی در این مورد اشاره می کنند.


سهیلا پورمقدم کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص می گوید؛ «در بخش اجتماعی ما با مشکلاتی نظیر بی اعتمادی به عملکرد مدیران زن مواجهیم.

به این معنی که زنان از ابتدا در کارهایی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان پیشرفت در آن وجود ندارد.

دومین مشکل مربوط به مسائل شخصیتی است.

از این زاویه زنان نمی توانند شبکه ارتباطی مناسبی با اطرافیان خود در محل کار ایجاد کنند، به نحوی که از طریق این شبکه بتوانند خود را در فعالیت شغلی بالا کشیده، به موفقیت های بالاتری دست یابند.»
وی افزود؛ «این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی توجهی همکاران مرد به آنها.
مسلماً مردم با کسانی ارتباط برقرار می کنند که فاکتورهای مشترکی با آنها داشته باشند و چون جنسیت فاکتور اول در این زمینه به شمار می آید، امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می کند.» این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه گفت؛ «این ارتباط همان عاملی است که در موفقیت بسیاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می کند.

برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای صرف ناهار با رئیس خود بیرون می رود، در حالی که زنان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی داشته و قادر به برقراری ارتباط به این شکل نیستند.»
کمبود فرصت شغلی مناسب برای مدیران زن در جامعه یکی دیگر از موضوعاتی است که زنان مدیر را با تنگنا مواجه کرده است.

این وضعیت به گونه یی است که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور ما ۳۵ برابر مدیران زن است.

«هایده قره یاضی» مدیر پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان در این خصوص گفت؛ «حاکمیت نگاه مرد سالارانه، تفکر غالب نسبت به توانایی مرد در برابر زن؛ تصوری که زنان به لحاظ مسوولیت های خانوادگی و خانه داری دارند و همچنین عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن حضور آنها در عرصه های مدیریتی شده است.» وی افزود؛« نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های ۷۵ تا ۸۰ نشان می دهد که تعداد مدیران زن با ۱۰/۳۲درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به یک هزار و ۱۸۶ نفر افزایش یافته.


«قره یاضی» در ادامه با بیان اینکه در سال ۸۰ زنان ۲۸ درصد از مدیریت کشور را برعهده داشته اند، می گوید؛ «براساس آمار موجود و تحقیقات انجام شده مدیران زن در وزارتخانه های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب با ۳۰۴ ، ۲۲۹ و ۱۰۴ بالاترین حضور را در سمت های مدیریت میانی داشته اند.


به نظر می رسد یکی از جدی ترین مشکلات مدیران زن در جامعه که اتفاقاً باعث کمرنگ تر شدن نقش اجتماعی آنها در حوزه فعالیت های شغلی و بالطبع حضور کمرنگ آنها در حوزه های مدیریتی می شود، مشکلات فرهنگی است.
در این بخش ما با جامعه یی روبه روییم که در آن برخی مدیران زن، فقط و فقط به خاطر مشکلات خانوادگی ناشی از شغل خویش از ادامه کار در پست مدیریتی سر باز می زنند.

محققان در توصیف چنین مشکلاتی فرضیه فوق را ارائه می دهند؛ «مسوولیت های خانوادگی عامل عدم ارتقای زنان به سطوح مدیریتی است.» این فرض از چند شاخص برخوردار است؛ «ارزش وابستگی به خانواده»، «طرز تفکر همسر» و «رسیدگی به امور فرزندان».

محققان احساسی بودن زنان را به عنوان یکی از دلایل عدم توفیق آنها در رده های مدیریتی، رد می کنند.


تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که پاسخ دهندگان به چنین پرسشی با رد این فرض میزان استفاده مدیران زن از مشورت دیگران را با مدیران مرد، همانند عنوان کرده اند.

به این ترتیب کارکرد مدیران زن با ویژگی های مدیر مطلوب منطبق بوده یا بسیار نزدیک اعلام شده است.


با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می شود.

باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مونث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم گیری محتاطانه تر عمل می کنند، باور به عاطفی تر و احساسی تر بودن و...

از باورهایی هستند که در این زمینه تاثیر می گذارند.

منبع؛ www.isfahanportal.ir گزارش: روزنامه اعتمادبرچسب دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی : دانلود نرم افزارbinder,danlowd seriale narges,دانلود باربی کارتون دوبله فارسی,آدرس جدید .persiaproud,جینگ وجینگ ساز دانلود محمدنوری,

مصالب مرتبط با دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال


چرا نوجوانان دچار طغیان می شوند؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعت


آیا مادر خوبی هستیم؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعتدیگر مصالب

مجموعه بهار 2011 زارا ZARA برای آقایان

مجموعه بهار 2011 زارا ZARA در سبک و فرمت های غیر معمول برای آقایان را ملاحظه بفرمایید تا بهار امسال را متفاوت تر تجربه کنید ...     مجموعه بهار 2011 زارا ZARA در سبک و فرمت های غیر معمول برای آقایان را ملاحظه بفرمایید تا بهار امسال را متفاوت تر تجربه


از بدبختی‌هایت بگو !!

زنان ، سنگ صبورهای خوبی برای مردان هستند و به خوبی و با علاقه داستان زندگی مرد را گوش می‌کنند و کاملا مرد را درک می‌نماید. در یک نمایشنامه انگلیسی گفته می‌شود «تا می‌توانی از بدبختی‌های دوران کودکیت برای همسرت تعریف


مجموعه بهار 2011 ورساچه VERSACE

پیراهنهای زیبا،فاخر و هنری با رنگهای بهاری مجموعه بهار 2011  ورساچه  VERSACE با حضور  Abbey Lee Kershaw که پیراهنهای زیبا،فاخر و هنری با رنگهای بهاری بر تن کرده بود منتشر شد.در این مجموعه هر لباس را از 2 یا 3 زاویه مختلف می بینید تا اگر مایل به


اتاق خواب مخصوص دختر خانمها

اتاق یک پرنسس کوچک باید دارای چیدمانی زیبا و دلچسب باشد. در اینجا چندین اتاق خواب که مخصوص دختران است جمع آوری شده است که به شما برای دکوراسیون اتاق دخترانتان کمک کند.  اتاق خواب مخصوص دختر خانمها: اتاق یک پرنسس کوچک باید دارای چیدمانی زیبا


زندگی با بهترین عشق در دنیا

یکی از دوستان صمیمی ام در تعطیلات پیش من آمد و چند روزی را در خانه ام مهمان بود. همزمان شوهرم به ماموریت رفت و متاسفانه پسر پنج ساله ام هم به شدت سرما خورده بود.این روزها، از صبح تا شب مشغول کار و مواظب بچه ام بودم و فوق العاده


برچسب :
- alfex برای xp
- دانلودآهنگ ضربان شهاب تیام
- بهترین مدل 206
- دانلود شهیار قنبری mp3
- تقلب igi
- مدیر محله
- فونت nazanin
- دانلود رایگان درایور کارت شبکه D-LINK dfe-530tx
- دانلود روبان قرمز
- دانلود البوم ولايت عشق ار محمد اصفهاني
- فتواي مكارم در ازدواج موقت بادخترباكره
- محسن چاوشی بندری
- ابزار پخش زنده شبکه های رادیو ایران
- حسین آرام جانم استاد کریم خانی
- دستیاری داخلی 89
- اسکناس 20000 ریالی
- "دانلود جدید ترین نرم افزارهای جاوا"
- چرخ گوشت 1800 پاناسونيك
- کرم الدوکین فورت
- لیست دروس کاردانی الکتروتکنیک
- دکترموبان
- ramz stronghld 4
- دانلود رایگان گزارش کار اموزی
- بهترین کاندوم چند کاره
- مراقبتهاي پرستاري در تشنج
- دستامو بگیر سون باند
- قالب خبرگزاری برای میهن بلاگ
- خریدبلیط هواپیما ازاصفهان به مقصد همدان
- "آساناها قبل از تی‌ام"
- دانلود arthor 2
- 206 sd v8 ضعف های
- خوشگل عاشق mp3
- ورودبه تالارگفتگو
- دانلود انیمیشن arthur 2
- ترم تابستان دانشگاه صنعتی قم
- مقاله هایی در زمینه ی کامپیوتر
- اهنگهای هومای
- فول آلبوم فرشته
- بازی مخصوص نوکیا 6300
- کلید تبدیل
- خريد روغن باباريا
- تهران معاضدت قضایی
- عضویت در سامانه پیامکی
- هپاتیت a b c
- السيد مهسا you دانلود
- یک کامپیوتر خوب برای بازی
- ex 2010 دانلود
- مانتو هفت حوض
- چطور باشگاه ایروبیک بزنم
- info@.ticc
- قیمت بلیط هواپیما ازاصفهان به مقصد همدان
- یاتاقان گازی
- دانلود رایگان jw player
- متره ساختمان
- الهام دوست دارم
- دكترحائري پماد
- مقاله در خصوص سازمان فروش
- akszanzeba
- عزیزم مهستی
- تلوزیون ال سی دی یا ال ای دی
- سوالات کنکور90ریاضی
- سبک نقاشی باروک
- دانلود فیلمهای تاریخی قدیمی
- "دانلود رمان ادريس"
- HP LaserJet p1006 درایور
- دانلود آیلار
- دی لیینک کانفیگ
- تنظیم تایمر moderboard برای روشن شدن کامپیوتر
- متره و برآورد ساختمان
- دزد کقش تعبیر خواب
- radeon hd 5450 کارت گرافیک
- روش در اوردن خازن smd
- جک جدید18
- ارشد ازاد شرط معدل
- طرزتهیه خورش لوبیاسبز
- هينوتيزم
- بازی ps3
- کنسرتهای فرزادفرزین
- torrent چيست؟
- جک ترکی جدید
- اندیشه سیاسی امام خمینی
- بدنسازی چندروزدرهفته ؟
- دانلود البوم امین رستمی
- بازی مربع هشت با تابع هیوریستیک سوم
- چگونه با نرم افزارها كار كنم
- شبکه استانی 3
- تراز کاردانی به کارشناسی معماری دانشگاه آزاد
- راشین
- تعداد فرزندان آنجلینا جولی
- دانلود برنامه گوشی kp500
- صابونضدچروک والنسی
- _دانلود مقاله 15 راه ساده برای نفوذ در قلب مشتری www.saeedvafaee.com
- لباس خواستگاری