برای تبادل لینک کلیک نمایید


دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند.

این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال اخیر تغییر نکرده است تا سهم آنان از تعداد بیکاران کشور دو برابر سهم آنان در کل اشتغال کشور باشد.
یک بررسی آماری نشان می دهد درصد شاغلان زن نسبت به کل شاغلان ۹/۴ درصد است.

در این بررسی مشخص شده که زنان شاغل در بخش عمومی نسبت به کل زنان با رقم ۳۹/۵ درصد، در صدر قرار دارند.

این در حالی است که سهم زنان شاغل در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل در بخش عمومی تنها ۴/۹ درصد است.
داده های مورد نظر به این نکته اشاره می کند که درصد شاغلان زن کارفرما و کارکنان مستقل در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل در بخش خصوصی ۳۷/۱ درصد و درصد شاغلان زن در تعاون به کل زنان شاغل تنها ۴/۹ درصد است.

نتایج این تحقیقات در مورد سهم مدیریتی زنان در بخش تعاونی باز هم به ارقامی اشاره می کند که چندان امیدوارکننده نیست.

این رقم تنها ۱/۱۸درصد را شامل می شود.


داده های مورد نظر در حالی بر سهم اندک زنان در بخش های مدیریتی جامعه تاکید می کنند که همین تعداد اندک نیز در محیط های کاری خویش با مشکلاتی مواجهند.

کارشناسان در بررسی این مشکلات با توجه به ساختار مردانه یی که بر بیشتر محیط های کار حاکم است به دو دسته از مواضع اجتماعی و شخصیتی در این مورد اشاره می کنند.


سهیلا پورمقدم کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص می گوید؛ «در بخش اجتماعی ما با مشکلاتی نظیر بی اعتمادی به عملکرد مدیران زن مواجهیم.

به این معنی که زنان از ابتدا در کارهایی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان پیشرفت در آن وجود ندارد.

دومین مشکل مربوط به مسائل شخصیتی است.

از این زاویه زنان نمی توانند شبکه ارتباطی مناسبی با اطرافیان خود در محل کار ایجاد کنند، به نحوی که از طریق این شبکه بتوانند خود را در فعالیت شغلی بالا کشیده، به موفقیت های بالاتری دست یابند.»
وی افزود؛ «این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی توجهی همکاران مرد به آنها.
مسلماً مردم با کسانی ارتباط برقرار می کنند که فاکتورهای مشترکی با آنها داشته باشند و چون جنسیت فاکتور اول در این زمینه به شمار می آید، امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می کند.» این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه گفت؛ «این ارتباط همان عاملی است که در موفقیت بسیاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می کند.

برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای صرف ناهار با رئیس خود بیرون می رود، در حالی که زنان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی داشته و قادر به برقراری ارتباط به این شکل نیستند.»
کمبود فرصت شغلی مناسب برای مدیران زن در جامعه یکی دیگر از موضوعاتی است که زنان مدیر را با تنگنا مواجه کرده است.

این وضعیت به گونه یی است که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور ما ۳۵ برابر مدیران زن است.

«هایده قره یاضی» مدیر پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان در این خصوص گفت؛ «حاکمیت نگاه مرد سالارانه، تفکر غالب نسبت به توانایی مرد در برابر زن؛ تصوری که زنان به لحاظ مسوولیت های خانوادگی و خانه داری دارند و همچنین عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن حضور آنها در عرصه های مدیریتی شده است.» وی افزود؛« نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های ۷۵ تا ۸۰ نشان می دهد که تعداد مدیران زن با ۱۰/۳۲درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به یک هزار و ۱۸۶ نفر افزایش یافته.


«قره یاضی» در ادامه با بیان اینکه در سال ۸۰ زنان ۲۸ درصد از مدیریت کشور را برعهده داشته اند، می گوید؛ «براساس آمار موجود و تحقیقات انجام شده مدیران زن در وزارتخانه های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب با ۳۰۴ ، ۲۲۹ و ۱۰۴ بالاترین حضور را در سمت های مدیریت میانی داشته اند.


به نظر می رسد یکی از جدی ترین مشکلات مدیران زن در جامعه که اتفاقاً باعث کمرنگ تر شدن نقش اجتماعی آنها در حوزه فعالیت های شغلی و بالطبع حضور کمرنگ آنها در حوزه های مدیریتی می شود، مشکلات فرهنگی است.
در این بخش ما با جامعه یی روبه روییم که در آن برخی مدیران زن، فقط و فقط به خاطر مشکلات خانوادگی ناشی از شغل خویش از ادامه کار در پست مدیریتی سر باز می زنند.

محققان در توصیف چنین مشکلاتی فرضیه فوق را ارائه می دهند؛ «مسوولیت های خانوادگی عامل عدم ارتقای زنان به سطوح مدیریتی است.» این فرض از چند شاخص برخوردار است؛ «ارزش وابستگی به خانواده»، «طرز تفکر همسر» و «رسیدگی به امور فرزندان».

محققان احساسی بودن زنان را به عنوان یکی از دلایل عدم توفیق آنها در رده های مدیریتی، رد می کنند.


تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که پاسخ دهندگان به چنین پرسشی با رد این فرض میزان استفاده مدیران زن از مشورت دیگران را با مدیران مرد، همانند عنوان کرده اند.

به این ترتیب کارکرد مدیران زن با ویژگی های مدیر مطلوب منطبق بوده یا بسیار نزدیک اعلام شده است.


با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می شود.

باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مونث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم گیری محتاطانه تر عمل می کنند، باور به عاطفی تر و احساسی تر بودن و...

از باورهایی هستند که در این زمینه تاثیر می گذارند.

منبع؛ www.isfahanportal.ir گزارش: روزنامه اعتمادبرچسب دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی : دانلود نرم افزارbinder,danlowd seriale narges,دانلود باربی کارتون دوبله فارسی,آدرس جدید .persiaproud,جینگ وجینگ ساز دانلود محمدنوری,

مصالب مرتبط با دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال


چرا نوجوانان دچار طغیان می شوند؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعت


آیا مادر خوبی هستیم؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعتدیگر مصالب

مردی که با قطع کردن دستش میلیونر شد اما پلیس متوجه شد؟!

او به خاطر قطع شدن دستش 24 میلیون دلار پول از 12 شرکت بیمه گرفته است اما...   یک مرد تایوانی دستش را قطع کرد تا بتواند با دریافت حق بیمه، قروض خود را پرداخت کند، اما پلیس رازش را فاش کرد.به نوشته روزنامه الجزیره، این مرد 38 ساله هشتم نوامبر جاری


هنگامی که زن ها تشنه ی محبت باشند

هنگامی که زن ها تشنه ی محبت باشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 1- تحرک پذیری (حساس شدن) 2- عصبی و زود رنج بودن 3- پرتوقع بودن 4- خستگی مزمن 5- کم اشتهایی یا پرخوری 6- افسردگی 7- مشغولیت های افراطی 8- سرد مزاجی و بی تفاوتی جنسی 9-


چرا مردم هنگام فکر کردن به بالا نگاه می‌کنند؟!

ممکن است از کسی چیزی بپرسیم و او بدون آنکه چشمانش را حرکت دهد یا آنها را به نقطه خاصی متمرکز کند به روبرو خیره شود. معنی این رفتار آنست که ...   اینکه چرا مردم هنگام فکر کردن به بالا نگاه می‌کنند ظاهرا امری مهم و حیاتی نیست اما جالب است که برخی


ده عادت مردها که زن ها را عصبی می کند

ده عادت ارتباطی مردها که زن ها را عصبی می کند 1- مردهایی که همه چیز را ناواضح و در پس پرده ای از ابهام باقی می گذارند. 2- مردهایی که از حرف زدن طفره می روند. 3- مردهایی که ساکت و عبوس می شوند. 4- مردهایی که خواسته ها و نیازهایشان


شانزده دلیل برای «میوه فروش» شدن به جای «مهندس نرم افزار» شدن!

نرم‌افزار را که می‌فروشید مشتری توقع دارد این نرم افزار مادام العمر باشد برایش، به سادگی حاضر نیست قرارداد پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار ببندد، اما همه می‌دانیم که یک میوه را برای ...   حالا چرا میوه‌فروش؟ این همه شغل؟ به خدا که حرف دل همه


برچسب :
- نقشه كرج فرديس
- دانلود اصفهانی گمگشته دیار محبت
- خرید جوت
- دانلود باسخ تشریحی فیزیک هالیدی جلد اول
- پيگيري ثبت نام شرکت آسان موتور
- کاربردوسایل سمعی بصری
- معنای ac
- ویزیت دکتر بیمه البرز شرکت تدارک
- "کوچه" "آرش" "دانلود"
- نرم افزار حك كردن پسورد مودم وايرلس
- معنی اسم راحله
- وظيفه نوجوانان در قبال كشورشان
- گزارش کار کارآموزی در بانک
- فروش ال90 اینترنتی ایرن خودرو درآبان 90
- دانلود زیرنویس the_godfather2_1974
- اموزش زبان فرانسه نصرت دانلود رایگان
- دانلود رما ن پاییزه
- فراهینی زانو
- 6230 فایل فلش فارسی
- دانلود آلبوم مهسا وحدت و مایتی سم مک لین
- "پژو206v2"
- آموزش قدم به قدم برق و الکترونیک
- درباره تزريق بوتاکس
- نمودارfast در مهندسي ارزش
- قيمت فلش 32 گيگ كينگ استون
- منابع تخصص فارماکولوژی
- ست حوله مردانه
- دانلود رایگان گروه همای
- تالار عروسی گل یاس شهران
- اتحادیه صنف آرایشگران زنانه شهرستان اصفهان استان اصفهان
- "آهنگهای سردار اورتاج"
- دانلود رایگان کمبت کامپیوتر3
- ashkin0098 خوابم میاد
- دانلودرایگان درایور پیرینتر hp1320
- نقد موزه گوگنهايم نيويورك
- ثبت نام ,,وپيگري شرکت آسان موتور
- دانلودرایگان درایورhp1320
- دلایل افت تحصیلی در رشته ی ریاضی
- دانلود برنامه براى s5233a
- wpf pdf فارسی
- پاورپوینت چوب درخت
- نسخه های مختلف ویندوز سرور 2008
- اینترنت بلک بری مشکل
- دانلود ترتیل آیت الکرسی
- دانلود نرم افزار "solarwind"
- دانلود حل المسایل تحلیل طاحونی
- دانلودکتاب نایفه
- اطلاعاتی از بازیگران ترکیه
- ارايشگاه psd
- نحوه بستن مفصل برق
- دانلود اذان رحیم موذن زاده با مقدمه
- دانلود خياطي مولر
- نصاب برچسب شیشه
- مناسبترین کادو
- "دانلود آزمون های قلم چی"
- مدل موی نیمه بسته
- مشکلات نصب گرافیک gf
- مبل افتخاری
- دانلود رایگان کمبت برای کامپیوتر 12345
- tp link td8811 modem driver دانلود
- متن كارت جشن نامزدي
- قرص فلوکونازول برای پسردارشدن
- سايت هدف ساز
- دانلودسریال دائی جان
- مدل کت و سارافون "کت و سارافون" اسپرت OR مجلسی -لباس -شب
- نقشه تهران5530
- سایت دکتر حسن فرهودی نیا
- ابعاد سوناتا جدید
- دانلود کارتون خانه هیولا دوبله فارسی
- دانلود نرم افزار مپ سورس
- میلگرد شناژ
- دانلود تحقیق روز دانش آموز
- سرویس پیام کوتاه جوملا
- تحلیل ویلا ساوا pdf
- انواع مودم telabs
- دانلودترانه انتظارمرضيه
- آموزش ساخت انيمشن سه بعدي در برنامه فلش 8
- روش محاسبه درصد اختلاف بين دو مقدار
- نمايندگي خودرو هيونداي كيش
- دیدن پسورد ستاره
- اخرین وضعیت سیدمحمدرضاعالی پیام
- دانلود کتاب تحلیل سازه طاحونی
- کاریابی نیکنام
- دانلود نیم باز با چت روم برای کامپیوتر
- نصرتي
- نت تولد پيانو
- "دیکشینری فارسی به ترکی آذری"
- دانلود کتاب معماری فرم محمد پیرداوری
- مودم دل 4030
- "پرواز دبی تبریز"
- چند موضوع مذهبی
- دانلودبازی کم حجم والیبال ساحلی
- WWW.MIMASAK.MIHANBLOG.COM