برای تبادل لینک کلیک نمایید


دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند.

این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال اخیر تغییر نکرده است تا سهم آنان از تعداد بیکاران کشور دو برابر سهم آنان در کل اشتغال کشور باشد.
یک بررسی آماری نشان می دهد درصد شاغلان زن نسبت به کل شاغلان ۹/۴ درصد است.

در این بررسی مشخص شده که زنان شاغل در بخش عمومی نسبت به کل زنان با رقم ۳۹/۵ درصد، در صدر قرار دارند.

این در حالی است که سهم زنان شاغل در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل در بخش عمومی تنها ۴/۹ درصد است.
داده های مورد نظر به این نکته اشاره می کند که درصد شاغلان زن کارفرما و کارکنان مستقل در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل در بخش خصوصی ۳۷/۱ درصد و درصد شاغلان زن در تعاون به کل زنان شاغل تنها ۴/۹ درصد است.

نتایج این تحقیقات در مورد سهم مدیریتی زنان در بخش تعاونی باز هم به ارقامی اشاره می کند که چندان امیدوارکننده نیست.

این رقم تنها ۱/۱۸درصد را شامل می شود.


داده های مورد نظر در حالی بر سهم اندک زنان در بخش های مدیریتی جامعه تاکید می کنند که همین تعداد اندک نیز در محیط های کاری خویش با مشکلاتی مواجهند.

کارشناسان در بررسی این مشکلات با توجه به ساختار مردانه یی که بر بیشتر محیط های کار حاکم است به دو دسته از مواضع اجتماعی و شخصیتی در این مورد اشاره می کنند.


سهیلا پورمقدم کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص می گوید؛ «در بخش اجتماعی ما با مشکلاتی نظیر بی اعتمادی به عملکرد مدیران زن مواجهیم.

به این معنی که زنان از ابتدا در کارهایی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان پیشرفت در آن وجود ندارد.

دومین مشکل مربوط به مسائل شخصیتی است.

از این زاویه زنان نمی توانند شبکه ارتباطی مناسبی با اطرافیان خود در محل کار ایجاد کنند، به نحوی که از طریق این شبکه بتوانند خود را در فعالیت شغلی بالا کشیده، به موفقیت های بالاتری دست یابند.»
وی افزود؛ «این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی توجهی همکاران مرد به آنها.
مسلماً مردم با کسانی ارتباط برقرار می کنند که فاکتورهای مشترکی با آنها داشته باشند و چون جنسیت فاکتور اول در این زمینه به شمار می آید، امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می کند.» این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه گفت؛ «این ارتباط همان عاملی است که در موفقیت بسیاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می کند.

برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای صرف ناهار با رئیس خود بیرون می رود، در حالی که زنان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی داشته و قادر به برقراری ارتباط به این شکل نیستند.»
کمبود فرصت شغلی مناسب برای مدیران زن در جامعه یکی دیگر از موضوعاتی است که زنان مدیر را با تنگنا مواجه کرده است.

این وضعیت به گونه یی است که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور ما ۳۵ برابر مدیران زن است.

«هایده قره یاضی» مدیر پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان در این خصوص گفت؛ «حاکمیت نگاه مرد سالارانه، تفکر غالب نسبت به توانایی مرد در برابر زن؛ تصوری که زنان به لحاظ مسوولیت های خانوادگی و خانه داری دارند و همچنین عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن حضور آنها در عرصه های مدیریتی شده است.» وی افزود؛« نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های ۷۵ تا ۸۰ نشان می دهد که تعداد مدیران زن با ۱۰/۳۲درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به یک هزار و ۱۸۶ نفر افزایش یافته.


«قره یاضی» در ادامه با بیان اینکه در سال ۸۰ زنان ۲۸ درصد از مدیریت کشور را برعهده داشته اند، می گوید؛ «براساس آمار موجود و تحقیقات انجام شده مدیران زن در وزارتخانه های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب با ۳۰۴ ، ۲۲۹ و ۱۰۴ بالاترین حضور را در سمت های مدیریت میانی داشته اند.


به نظر می رسد یکی از جدی ترین مشکلات مدیران زن در جامعه که اتفاقاً باعث کمرنگ تر شدن نقش اجتماعی آنها در حوزه فعالیت های شغلی و بالطبع حضور کمرنگ آنها در حوزه های مدیریتی می شود، مشکلات فرهنگی است.
در این بخش ما با جامعه یی روبه روییم که در آن برخی مدیران زن، فقط و فقط به خاطر مشکلات خانوادگی ناشی از شغل خویش از ادامه کار در پست مدیریتی سر باز می زنند.

محققان در توصیف چنین مشکلاتی فرضیه فوق را ارائه می دهند؛ «مسوولیت های خانوادگی عامل عدم ارتقای زنان به سطوح مدیریتی است.» این فرض از چند شاخص برخوردار است؛ «ارزش وابستگی به خانواده»، «طرز تفکر همسر» و «رسیدگی به امور فرزندان».

محققان احساسی بودن زنان را به عنوان یکی از دلایل عدم توفیق آنها در رده های مدیریتی، رد می کنند.


تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که پاسخ دهندگان به چنین پرسشی با رد این فرض میزان استفاده مدیران زن از مشورت دیگران را با مدیران مرد، همانند عنوان کرده اند.

به این ترتیب کارکرد مدیران زن با ویژگی های مدیر مطلوب منطبق بوده یا بسیار نزدیک اعلام شده است.


با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می شود.

باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مونث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم گیری محتاطانه تر عمل می کنند، باور به عاطفی تر و احساسی تر بودن و...

از باورهایی هستند که در این زمینه تاثیر می گذارند.

منبع؛ www.isfahanportal.ir گزارش: روزنامه اعتمادبرچسب دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی : دانلود نرم افزارbinder,danlowd seriale narges,دانلود باربی کارتون دوبله فارسی,آدرس جدید .persiaproud,جینگ وجینگ ساز دانلود محمدنوری,

مصالب مرتبط با دانلودآلبوم باتوحکایتی دگرسیاوش قمیشی

نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سال


چرا نوجوانان دچار طغیان می شوند؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعت


آیا مادر خوبی هستیم؟

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند. چرا نوجوانان دچار طغیان و سرکشی می شوند؟ شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعتدیگر مصالب

راهنمای خرید ساعت مچی

  عـمده تـرین تـقسیـم بـندی ساعت هـا بـر حـسـب نـوع قـوه محرکه و منبع تغذیه آنها میباشد.اغلب ساعتهای موجود در بازار دارای قوه محرکه کوارتز هستند در این مقاله سعی کرده ایم شما را با انواع ساعتهای مچـی آشنـا کـرده و همچـنـین از اصـطلاحـات


مردی که زنان فاحشه را می کشت و بعد آنها را می خورد!! + عکس

وقتی که برای اولین بار دستگیر شد، در حالی که انگشتان دستش را مانند بچه ها در هم گره می زد از کشتن و خوردن 6 زن نام برد...   وقتی که برای اولین بار دستگیر شد، در حالی که انگشتان دستش را مانند بچه ها در هم گره می زد از کشتن و خوردن 6 زن نام برد. اما بعدها


به دنیا آمدن نوزادی با دو دندان!! + عکس

اغلب بچه‌ها از ماه ششم به بعد شروع به دندان درآوردن می‌کنند اما...   جانا جونز ۳۱ ساله و لی ۳۲ ساله بعد از بدنیا آمدن فرزندشان با دیدن دو دندان کامل در دهان نوزادشان کاملا شوکه شدند.اغلب بچه‌ها از ماه ششم به بعد شروع به دندان درآوردن می‌کنند


نکاتی درموردانتخاب لباس مهمانی

  1 - انتخاب پیراهن قرمز یا مشکی کوتاه همیشه عالی است و هیچوقت با پوشیدن چنین لباسی بد و نامناسب به نظر نمیرسید. 2 - لباسهای خیلی مجلسی و تجملی خود را با لباسهای معمولی ترکیب کنید. یک بلوز خیلی شیک را با شلوار جین بپوشید یا یک شلوار


چه کسی و چگونه سر میرزا کوچک خان را از تنش جدا کرد؟! + عکس

در آذر 1300 در حالی كه میرزا بسیاری از یاران جنگلی خود را در مسیر از دست داده بود، در كوه‌های تالش گرفتار سرمازدگی شد...   با خروج قوای روسیه و انگلیس از گیلان و پیوستن وابسته نظامی شوروی به قوای دولتی ایران و حركت آن برای سركوب دولت انقلابی و تسلیم


برچسب :
- اموزش hfss
- جزئيات گوشي نكسز
- dir دستور
- حل المسائل کتاب جبه دارمدار2
- مقاله در موردCD-ROM
- نرم افزار هیتلرشکن
- پرینت ریز مکالمات
- محاسبه جریمه دیرکرد وام
- خواص ترشی و شوری
- بازي پرسپوليس با داماش گيلان
- نصرتي و شيث
- تحمل جریان کلید اتوماتیک
- چیست mphd
- تصویر اخیر فوتبالیست ها
- عکس.کس.زن
- باشگاه هاي صنعت نفت غذا
- مردان خدا جلال محمدیان دانلود
- دفتر خانه ازدواج در کرج
- تلفن تماس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت کارخانجات پارس الکتریک
- بهترین دعا بدست اوردن حق
- دانلودنورتن
- The Secret Circle 3
- ساعت کاسیوشین قیمت
- خرید کارتریج 3175 سامسونگ
- خطای Spooler Service پرینتر
- دانلود ترجمه تئوری اسکات
- مقالات پنجره
- قوانین مذاکره در فروش
- اموزش2007exel
- مالیات دندانپزشکان
- شوی تصویری از خوانندگان ایرانی
- چيست؟qfd
- دانلود جزوه اصول مبانی مدیریت دانشگاه امیرکبیر
- رمز نسوزکردن بازی snak xenzia
- اطلاعات ار باره کاربرد اکسل در حسابداری
- اسپیکر موبایل
- سایتزیگورات
- دکترامنابع دکترا 91
- دانلودLFS
- sportage 2012 مدل ماشین
- عينك revo
- احترام به والدین و معلم
- البوم سید کریم
- مقاله در مورد پرستاری
- تولید کننده لاستیک سیلکونی اجاق رومیزی
- قالب سه ستونه وب سایت
- اسکینی"
- پديا شور
- دانلود طرح درس آموزش شوت فوتسال
- متن پوستال حج
- کلاس های بازیگری جواد هاشمی
- نرم افزار crystal_reports_10_advanced_developer دانلود رایگان
- دکتر مهدی پورصادق
- ايزوگام توان گستر شرق
- یوزر و پسورد نود ورژن4 32
- جک ترکه لره
- نتهای تنبور
- مقاله تئوري صف
- "دانلود"+"ترانه"+"غزل"+"ايرج"+"قديمي"
- باله شرق تهران
- ديدنيهاي جلفا
- كد يك سايت را در گوگل محبوب كردن
- جزوه روستا
- "مدل" شينيون با گل"
- دانلود نقشه کشی مرجانی
- فرزند خواندگي در بابل
- مینیاتورسیاه و سفید
- "انرژی آزاد گیبس"swf
- قالب وب سایت حرفه ای جوملا
- گل پارچه ای برای لباس
- فروشگاه بلوچ تهران
- فیبو دانلود
- 10081986
- موضوع پایان نامه برای علوم تربیتی کارشناسی
- نرم_افزار_acrobat_distiller_9
- ارم مثلث
- کد lingvosof
- دوره های آموزش اتومکانیک+تهران
- "تفنگ بادی اطلاعات"
- ترجمه تیوری دانلود اسکات
- دانلود رایگان کتاب آزمون شخصیت مینه سوتا mmpi
- رنگ موی بژ ماسه ای
- تعداد کل سه قلوهای ایران
- دانلود موزيك sinine از ragheb allame
- مقالات مرتبط با بازاريابي
- نصب پرينترhp2014
- ان.ال.پی.چیست
- علت لرزش اجسام متحرك در اديوس
- موارد استفاده قرص بی پریدن 2
- اگهي كار براي دانشجويان در كرج
- نشانی شعبه 25 بیمه
- نمونه سوالات کاراموزی وکالت-
- دستگاه همزن
- خرید چای سبز در لاغری
- دانلودرایگان نرم افزارنوکیاn79
- حل المسائل کتاب ریاضی مهندسی پیشرفته کرویت سیگ+ترجمه شیدفر
- کارت کپچرجیست
- دفترچه ضرایب مالیاتی سال 90