برای تبادل لینک کلیک نمایید


متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم.جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید.

مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟

بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین مى شوم.

از سن و سال و ماشین این زن به نظر نمى رسد كه مسافركشى كند.

زن دیگرى به عنوان مسافر در صندلى جلو بغل دستش نشسته است. دو پسر جوان دیگر هم به عنوان مسافر سوار ماشین مى شوند.

هر دو با تعجب به یكدیگر نگاه مى كردند.

گویى نمى خواهند یا نمى توانند بپذیرند زنى پشت فرمان تاكسى نشسته و كار مى كند! اگر معقولانه بیندیشیم تلاشى صادقانه و آبرومندانه زنى براى تأمین معاش خانواده اش است.

آیا باید پذیرش و باورش سخت و تعجب برانگیز باشد؟

! كشمكش احساس تعجب و همچنین محق دانستن فعالیت هاى اجتماعى زنان در تمام عرصه هاى زندگى مرا وادار به اولین پرسش از او مى كند: خانم، ببخشید شما تمام وقت با ماشین كار مى كنید؟

با نفسى عمیق پاسخم را مى دهد: از هفت صبح تا هشت شب.

من سه تا بچه تحصیلكرده تحویل جامعه داده ام.

آنها از من تقدیر هم مى كنند.

دزدى كه نمى كنم.

من فكر خانوده ام هستم.

شوهرم چند سال پیش فوت كرد و بار زندگى به دوش من افتاد.

من هم نگذاشته ام بچه ها هیچگونه كم و كسرى در زندگى داشته باشند.

وى ادامه مى دهد: دلم پر است.

از این اوضاع زندگى.

بعد از سى سال كار و تلاش در اداره دولتى اكنون براى گذراندن امور زندگى مان مجبورم پشت فرمان بنشینم.

آیا درست است؟

من كه سى سال از بهترین ساعات و لحظات زندگى ام، جوانى ام را در خدمات ادارى صرف شده، الان وضعیتم این چنین باشد.

از كاركردن ابایى ندارم.

كار عار نیست! اصلاً كار جوهره انسان است.

آیا صحیح است من در این نابسامانى و تعلیق دشوار زندگى روزمره آن هم بعد از سى سال كار و تلاش صادقانه گرفتار شوم. در ایران امروز كه زنان همگام با مردان در بسیارى از عرصه هاى اجتماعى حضورى فعال داشته، توانسته اند توانایى خود را بروز دهند.

براى اثبات حقانیت خود در عرصه اى نوپا و مدرن نیاز به حمایت بیشتر دارند كه نه تنها عرصه را بر آنها تنگ نكند بلكه با تشویق ها و نشان دادن راههاى مناسب، حركت آنها را در رسیدن به جایگاهى بهتر و امن سریعتر كند. با روند روبه رشد مدرنیزاسیون در جهان و موازى با آن افزایش مشاركت اجتماعى زنان در ایران به ویژه در دو دهه اخیر، شاهد افزایش علاقه مندى زنان به رانندگى هستیم آن هم دقیقاً در شرایطى كه چندین دهه از عمر رانندگى در ایران گذشته است، اما آیا جامعه پرتضاد ما جامعه اى كه هنوز در چنبره بین سنت و تجددگرفتار است پذیراى این علاقه مندى، این توان بالفعل شده است؟

و اگر هم هست چه موانعى بر سر راه زنانى قرار دارد كه به ضرورت نیازهاى شهروند امروز باید به فن رانندگى نیز مسلط باشد؟

فراموش نكنیم كه فعال بودن و حرفه اى تر شدن بانوان در فن رانندگى مى تواند مسؤولیت بسیارى از كارها را نیز از دوش مردان خانواده بردارد و مسیر را براى استفاده بهینه از صنعت و تكنولوژى هموارتر كند. در ایران، مردان از همان دوران نوجوانى و گاهى حتى پیش از آن با فن رانندگى آشنا مى شوند و به قول معروف در سالهاى آغاز جوانى دست فرمان خوبى پیدا مى كنند.

واقعیت مسلم اجتماعى در ایران این است كه در شرایطى كه مردان از كودكى و حتى از دو یا سه سالگى بر زانوى پدرشان مى نشینند و چرخانیدن فرمان را یاد مى گیرند و با ترس هایش وداع مى كنند، نه در كتاب هاى درسى، نه در برنامه هاى آموزشى و نه در رسانه ها تأكیدى بر ضرورت تسلط زنان به این حرفه نشده است. یكى از رانندگان زن كه گاه گاهى مسافركشى هم مى كند، مى گوید: من مجبورم براى تأمین مخارج خانواده ام كاركنم. از او مى پرسم : از شغلت راضى هستى؟

زن مى گوید: نه در ترافیك شهر اعصابم به هم مى ریزد، اما مجبورم، چون شوهرم از صبح تا شب كار مى كند تا پول اجاره خانه را در بیاورد.

من هم كار مى كنم تا بچه هایم گرسنه نباشند.

اما از رانندگان مرد گله دارم.

اوایل عرصه را بر من تنگ مى كردند اما رفته رفته توانستم كار خود را عادى جلوه دهم و سختى را پشت سر بگذارم. چه مسافرهایى سوار مى كنید؟

- بیشتر خانم هاى جوان و یا میانسال را سوار مى كنم. یعنى تا به حال مسافر مرد سوار نكردى؟

- چرا فقط یك بار، اما آن مرد آنقدر مرا مسخره كرد كه دیگر از سواركردن مسافر مرد پشیمان شدم. تا به حال تصادف كردى؟

- بله، دو سه بار اما به خودم هیچ آسیبى نرسید. تابه حال چند بار باعث تصادف بوده اید؟

- هیچ! اما رانندگى در شهر تهران كار سختى است.

به ویژه اگر مجبور باشى براى یك سرویس بیشتر با سرعت غیرمجاز بروى. رفتار افسران راهنمایى و رانندگى با شما چگونه است؟

- خیلى احترام مى گذارند و هواى ما را دارند. چندبار جریمه شده اید؟

- خیلى كم.

دقیق یادم نیست. «افسران راهنمایى و رانندگى در مقابل تخلفات خانم ها انعطاف بیشترى نشان مى دهند و كمتر آنها را جریمه مى كنند!» این حرف برخى از مردانى است كه وقتى پاى صحبت آنها مى نشینم شكوه دارند كه برخى از افراد پلیس درمقابل تخلفات بین رانندگان زن و مرد تبعیض قائل مى شوند و افسران در مقابل زنان از جدیت كمترى برخوردارند.

این مسأله با یك راننده زن كه مطرح مى شود معتقدند كه آنها چون تخلف نمى كنند نیازى به مداخله جدى پلیس و یا افسر وجود ندارد و اصولاً وقتى قانون اجرا شود نیازى به تبعیض نیست. شاید اگر كمى بدون اغماض به مسأله نگاه كنیم دلایل منطقى ترى را نسبت به عملكرد افسران با رانندگان زن پیدا مى كنیم: دلایلى نظیر خونسردى، آرامش، رانندگى با احتیاط و چند دلیل دیگر كه باعث مى شود پلیس و افسران دلیلى براى جریمه آنها به دست نداشته باشند. یك افسر راهنمایى و رانندگى معتقد است: «رانندگان زن نسبت به مردان در رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى جدى تر ند و تصادفات منجر به فوت از طرف آنها كمتر است.

به طور كلى رعایت قوانین از سوى زنان بیشتر از مردان صورت مى گیرد.

به همین دلیل رانندگان زن را به دلیل نحوه صحیح رانندگى مى توان الگوى رانندگى سالم نامید.» یك كارشناس برنامه ریزى شهرى در این باره مى گوید: « رعایت قوانین و مقررات، توجه به نظم و انضباط، آرامش و خونسردى و نیز احتیاط، دقت هنگام رانندگى، رانندگى آرام و توجه به علائم ترافیكى، احترام به حقوق عابر پیاده و رعایت سرعت مجاز از دیگر خصوصیات رانندگى زنان به شمار مى آید.» وى مى افزاید: «در صورت بروز تصادف غالباً زنان مقصر نیستند.

برخوردهاى پرخاشگرانه اى كه پس از وقوع تصادفات از سوى برخى رانندگان سر مى زند در خانم ها سراغ نداریم.» یك راننده تاكسى در این مورد مى گوید: «در كلاف به هم پیچیده ترافیك تهران بارها شیوه رانندگى زنان را هدف قرار دادم و دیدم كه مسبب ترافیك بیشتر زنان هستند.

گاهى یك راننده زن به خاطر وارد نبودن در فنون رانندگى باعث سدكردن راه مى شود كه گاهى یك خیابان بزرگ را هم مى بندد!» خب مردان براى هر مشكلى زنان را بهانه مى دانند.

كافى است دراین شهر بزرگ در همهمه دود و بوق و اتومبیل، یك راننده زن سرو كله اش پیدا شود تا براى مردان مسبب و بانى تمام مشكلات ترافیك تهران بزرگ شود. رانندگى یك بازى است.

یك بازى با هزاران بازیكن! كه چون قاعده بازى همواره در معرض شگردها، عكس العمل ها و رفتارهاى غیرمترقبه قرار دارد.

اگر كسى علاوه بر شناخت قاعده بازى، آمادگى حادثه هاى غیرمترقبه را نداشته باشد بازنده است.

در ایران اما قاعده بازى تحت الشعاع حوادث غیرمترقبه و به اصطلاح بازى هاى فى البداهه قرار دارد و در این میان روحیه محتاط زنانه تأثیر خود را در رانندگى هم بروز خواهد داد.

زنان كه بالفطره داراى طبعى آرام و محتاط هستند در مصاف با خطرات احتمالى یك رانندگى جسورانه و بى پروا، قدرت كنترل خود را از دست مى دهند و درواقع اصل توانایى رویارویى با اتفاق هاى غیرمترقبه را نادیده مى گیرند.

مثلاً در شرایط سخت و پراضطراب ترجیح مى دهند مدت بیشترى در ترافیك، دود و صوت و اتومبیل منتظر بمانند تا راهى براى رهایى بیابند.

زنان كمتر مى توانند از سرعت و ابتكار عمل استفاده كنند.

در این میان مردان كه به واسطه آشنایى دیرینه شان با فن رانندگى از قدرت عمل بیشترى برخوردارند، حركت به قول خودشان لاك پشتى زنان در رانندگى را تاب نمى آورند و از آن به عنوان رفتارهاى ناشى از غیرحرفه اى بودن در رانندگى یاد مى كنند. امروزه دیگر جایگاه زنان در جامعه تغییر كرده است.

زنان هم باید گام به گام مردانشان به سوى مشكلات زندگى بتازند.

زنان هم باید پشت فرمان زندگى بنشینند و آن را به جایگاههاى بهتر و به سوى خوشبختى ببرند و نباید از بار مشكلات زندگى شانه خالى كنند.
منبع : ایران


برچسب متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه : دانلود كد مورتال كمبات,ظروف نانو جدید اسپین ان استور,آموزش طراحي وبسايت طراحي قالب,دانشگاه نوشهر هنر,فنون مذاکره برای خرید,مناسبتهاي تقويم 1391,

مصالب مرتبط با متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه

زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشیندیگر مصالب

طعم تلخ زندگی بدون استقلال

بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته، نیازهای خود را تحت الشعاع نیازهای سرگردان قرار می‌دهند، مسئولیت های مهم زندگی خود را به ....        اختلال شخصیت وابسته در گفتگو با دکتر محمد مهدی قاسمی، روان پزشک  بیماران مبتلا به اختلال


توصیه هایی درباره دکوراسیون منزل برای جشنها

  پایه و اساس دکوراسیون برای جشن معمولا برای همه جشن ها یکــسان است. تنهایی چیزی که تغییر میکند موضوع آن است. دکوراسیون برای جشن پایه و اساس دکوراسیون برای جشن معمولا برای همه جشن ها یکــسان است. تنهایی چیزی که تغییر میکند موضوع آن


توصیه‌های تغذیه‌ای برای کاهش عصبانیت،فکر و خیال و ...

تحقیقات علمی نشان می دهد که شما می توانید وضع روحی - روانی خود را با غذاها بهبود ببخشید.   اگر به تجدید قوای ذهنی نیاز دارید:غذاهایی را انتخاب نمایید که دارای اسیدهای چرب امگا 3 و ویتامین D زیادی باشند. تحقیقات نشان می دهد که این ها می توانند افسردگی


افزایش چربی خون با عصبانیت

به گفته متخصصان افرادی كه در برابر فشارهای روحی تحمل كمی دارند و در اصطلاح عصبی هستند 3 برابر افراد خونسرد به افزایش كلسترول خون دچار می شوند. به گزارش شبکه خبر؛ به گفته متخصصان افرادی كه در برابر فشارهای روحی تحمل كمی دارند و در اصطلاح عصبی


تغيير فضاى خانه براى جريان انرژى مثبت

  چيدمان به شيوه فنگ شويى تغيير فضاى خانه براى جريان انرژى مثبت به كمك فنگ شويى فضاى داخلى خانه را اصلاح كنيد و انرژى هاى مثبت را به جريان اندازيد. خانه شما از اين پس مظهر آسايش، آرامش و نشاط خواهد بود. فنگ شويى در لغت به معناى آب و باد


برچسب :
- پالتوی چرم
- دانلود نرم افزار برای سونی اریکسون w20i
- downloadultra surf
- مهمانپذیر ها در تهران
- جوک خف آذر 1390
- نود32نسخه4
- خودآزمایی ادبیات فارسی دوم راهنمایی
- سالار عقیلی زکوی بلاکشان
- دانلود برنامه واسه گوشی nomao
- قیمت سانتافه2008 کارکرده
- دانلود app irancell for android
- download narmafzar waimax irancell
- jelogiri az rizeshe mo dar mardan
- دانلود سورس برنامه ی نقاشی
- ازمون عملکردی پایه سوم
- آنالیز ترکیب شیمیایی فولاد ck45
- پوست خوار مدیترانه ای درختان میوه
- برنامه lm35
- بانگ انصار
- fale varagh tarot
- برنامه c مقلوب اعشاری
- شعبه غرب تهران dhl
- گزارشی از معاونت پرورشی سالانه
- هنرستان های کشاورزی تهران
- درباره گرفتن هواپیمای جاسوسی امریکا توسط ایران
- دریبل فوتسال
- Stereo Palma – Lick It HD 1080p
- تونیک خارجی
- ژل ۲% لیدوكابین
- تحقیق درباره الکتریسیته
- ادرس سایت مدرسه ایتالیایی ها
- دانلود ميشا وكوشا
- طریقه ساخت سامپ آب شور
- دانلود زیر نویس فارسی Cannibal.Ferox.
- کپسول ecophane
- مزون mood
- modele shalgardan baftani shik
- بافت شال گردن pdf
- دانلود ترینر fruit ninja hd
- دانلود ماشین تاکسی برای gta5
- دانلودرایگان کتابایستایی وفن ساختمان
- دانلود ترينر قلعه 2و3
- مجنون ليلي(محمد اصفهاني)
- کاربرد استیلن در پتروشیمی
- عوارض قرص دمیترون
- فارسی ساز x3 00
- گریت مدلها
- گله نیست با صدای میلاد رحیمی
- ماشین پراید فروشی تبریز
- نمونه سوالات ازمونهاي نظام مهندسي خراسان
- مرغان مهاجر4
- کنترل خطا فاصله همینگ در lrc
- دانلود بازی کشتی کج 2011 برای psp go
- ساخت بروشور با word
- دفیبریلاتور بای فازیک PDF
- شیمی دان و فیلسوف ایرانی کاشف تقطیر
- آهنگهای گروه 7th
- my music baran ادرس جدید
- بازی مخصوص گوشی x3
- بازي كشتي كج
- دانلودآموزش گیتارکلاسیک
- دانلود رایگان پاسخ سوالات محوطه سازی کارشناسی ناپیوسته عمران
- طرح درس چندپایه ابتدایی
- ترفندهای مخصوص همه ی گوشی های ال جی
- کوس‏ ‏ناز
- تم ساده 5800
- مهسا و مرجان mp3
- کبوترکاشان
- معبد کاماسوترا درهند
- برند زارا
- باخ رحیم شهریاری
- نرم افزارnomaoبرای آندروید
- ترینر dragon age origins
- کتاب ان ال پی
- vezarat tahgigat fanavari
- کارتون پلاست فروش مشهد
- تبديل فونت سپند به
- دانلودآکروبات ریدر5
- قیمت بلیط باغ وحش تهران
- در سولاردام طرز پخت ماهی
- "گلستان ایلام"
- "سیستم برق زانتیا"
- دانلودآنتی ویروس سرور
- نرم افزار جاوا برای گوشی لمسیc5
- دانلود كنسرت جديد مرتضوي
- طریقه سرافون بافتنی
- دانلود قالب فوتبال
- download narmafzar wiamax irancell
- سوال و جواب در مورد انسا ن و فضا و طراحي
- دانلود dictionary english to farsi vivaz
- تأثیر مالیات براقتصاد
- عکسFH13 به همراه مشخصات فنی
- حل تمرینات اماراستنباطی وتوصیفی دکتردلاور
- طرح کرلی
- گرافیک 9500 جی فرز
- چگونه عدد توان دار بنویسیم؟
- نسا
- آموزش کانفیگ planet 4401
- پلان خانه ماسوله
- جزوه ریاضیات گسسته به صورت فایل pdf
- درایور لپ تاپ k52f دانلود
- سايت هواداران اميد سلطاني
- modele shalgardan baftani
- اموزش گلهاي كليپسي
- دانلود تیتراژ کارتون بل و سباستین
- صور سکص