برای تبادل لینک کلیک نمایید


متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم.جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید.

مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟

بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین مى شوم.

از سن و سال و ماشین این زن به نظر نمى رسد كه مسافركشى كند.

زن دیگرى به عنوان مسافر در صندلى جلو بغل دستش نشسته است. دو پسر جوان دیگر هم به عنوان مسافر سوار ماشین مى شوند.

هر دو با تعجب به یكدیگر نگاه مى كردند.

گویى نمى خواهند یا نمى توانند بپذیرند زنى پشت فرمان تاكسى نشسته و كار مى كند! اگر معقولانه بیندیشیم تلاشى صادقانه و آبرومندانه زنى براى تأمین معاش خانواده اش است.

آیا باید پذیرش و باورش سخت و تعجب برانگیز باشد؟

! كشمكش احساس تعجب و همچنین محق دانستن فعالیت هاى اجتماعى زنان در تمام عرصه هاى زندگى مرا وادار به اولین پرسش از او مى كند: خانم، ببخشید شما تمام وقت با ماشین كار مى كنید؟

با نفسى عمیق پاسخم را مى دهد: از هفت صبح تا هشت شب.

من سه تا بچه تحصیلكرده تحویل جامعه داده ام.

آنها از من تقدیر هم مى كنند.

دزدى كه نمى كنم.

من فكر خانوده ام هستم.

شوهرم چند سال پیش فوت كرد و بار زندگى به دوش من افتاد.

من هم نگذاشته ام بچه ها هیچگونه كم و كسرى در زندگى داشته باشند.

وى ادامه مى دهد: دلم پر است.

از این اوضاع زندگى.

بعد از سى سال كار و تلاش در اداره دولتى اكنون براى گذراندن امور زندگى مان مجبورم پشت فرمان بنشینم.

آیا درست است؟

من كه سى سال از بهترین ساعات و لحظات زندگى ام، جوانى ام را در خدمات ادارى صرف شده، الان وضعیتم این چنین باشد.

از كاركردن ابایى ندارم.

كار عار نیست! اصلاً كار جوهره انسان است.

آیا صحیح است من در این نابسامانى و تعلیق دشوار زندگى روزمره آن هم بعد از سى سال كار و تلاش صادقانه گرفتار شوم. در ایران امروز كه زنان همگام با مردان در بسیارى از عرصه هاى اجتماعى حضورى فعال داشته، توانسته اند توانایى خود را بروز دهند.

براى اثبات حقانیت خود در عرصه اى نوپا و مدرن نیاز به حمایت بیشتر دارند كه نه تنها عرصه را بر آنها تنگ نكند بلكه با تشویق ها و نشان دادن راههاى مناسب، حركت آنها را در رسیدن به جایگاهى بهتر و امن سریعتر كند. با روند روبه رشد مدرنیزاسیون در جهان و موازى با آن افزایش مشاركت اجتماعى زنان در ایران به ویژه در دو دهه اخیر، شاهد افزایش علاقه مندى زنان به رانندگى هستیم آن هم دقیقاً در شرایطى كه چندین دهه از عمر رانندگى در ایران گذشته است، اما آیا جامعه پرتضاد ما جامعه اى كه هنوز در چنبره بین سنت و تجددگرفتار است پذیراى این علاقه مندى، این توان بالفعل شده است؟

و اگر هم هست چه موانعى بر سر راه زنانى قرار دارد كه به ضرورت نیازهاى شهروند امروز باید به فن رانندگى نیز مسلط باشد؟

فراموش نكنیم كه فعال بودن و حرفه اى تر شدن بانوان در فن رانندگى مى تواند مسؤولیت بسیارى از كارها را نیز از دوش مردان خانواده بردارد و مسیر را براى استفاده بهینه از صنعت و تكنولوژى هموارتر كند. در ایران، مردان از همان دوران نوجوانى و گاهى حتى پیش از آن با فن رانندگى آشنا مى شوند و به قول معروف در سالهاى آغاز جوانى دست فرمان خوبى پیدا مى كنند.

واقعیت مسلم اجتماعى در ایران این است كه در شرایطى كه مردان از كودكى و حتى از دو یا سه سالگى بر زانوى پدرشان مى نشینند و چرخانیدن فرمان را یاد مى گیرند و با ترس هایش وداع مى كنند، نه در كتاب هاى درسى، نه در برنامه هاى آموزشى و نه در رسانه ها تأكیدى بر ضرورت تسلط زنان به این حرفه نشده است. یكى از رانندگان زن كه گاه گاهى مسافركشى هم مى كند، مى گوید: من مجبورم براى تأمین مخارج خانواده ام كاركنم. از او مى پرسم : از شغلت راضى هستى؟

زن مى گوید: نه در ترافیك شهر اعصابم به هم مى ریزد، اما مجبورم، چون شوهرم از صبح تا شب كار مى كند تا پول اجاره خانه را در بیاورد.

من هم كار مى كنم تا بچه هایم گرسنه نباشند.

اما از رانندگان مرد گله دارم.

اوایل عرصه را بر من تنگ مى كردند اما رفته رفته توانستم كار خود را عادى جلوه دهم و سختى را پشت سر بگذارم. چه مسافرهایى سوار مى كنید؟

- بیشتر خانم هاى جوان و یا میانسال را سوار مى كنم. یعنى تا به حال مسافر مرد سوار نكردى؟

- چرا فقط یك بار، اما آن مرد آنقدر مرا مسخره كرد كه دیگر از سواركردن مسافر مرد پشیمان شدم. تا به حال تصادف كردى؟

- بله، دو سه بار اما به خودم هیچ آسیبى نرسید. تابه حال چند بار باعث تصادف بوده اید؟

- هیچ! اما رانندگى در شهر تهران كار سختى است.

به ویژه اگر مجبور باشى براى یك سرویس بیشتر با سرعت غیرمجاز بروى. رفتار افسران راهنمایى و رانندگى با شما چگونه است؟

- خیلى احترام مى گذارند و هواى ما را دارند. چندبار جریمه شده اید؟

- خیلى كم.

دقیق یادم نیست. «افسران راهنمایى و رانندگى در مقابل تخلفات خانم ها انعطاف بیشترى نشان مى دهند و كمتر آنها را جریمه مى كنند!» این حرف برخى از مردانى است كه وقتى پاى صحبت آنها مى نشینم شكوه دارند كه برخى از افراد پلیس درمقابل تخلفات بین رانندگان زن و مرد تبعیض قائل مى شوند و افسران در مقابل زنان از جدیت كمترى برخوردارند.

این مسأله با یك راننده زن كه مطرح مى شود معتقدند كه آنها چون تخلف نمى كنند نیازى به مداخله جدى پلیس و یا افسر وجود ندارد و اصولاً وقتى قانون اجرا شود نیازى به تبعیض نیست. شاید اگر كمى بدون اغماض به مسأله نگاه كنیم دلایل منطقى ترى را نسبت به عملكرد افسران با رانندگان زن پیدا مى كنیم: دلایلى نظیر خونسردى، آرامش، رانندگى با احتیاط و چند دلیل دیگر كه باعث مى شود پلیس و افسران دلیلى براى جریمه آنها به دست نداشته باشند. یك افسر راهنمایى و رانندگى معتقد است: «رانندگان زن نسبت به مردان در رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى جدى تر ند و تصادفات منجر به فوت از طرف آنها كمتر است.

به طور كلى رعایت قوانین از سوى زنان بیشتر از مردان صورت مى گیرد.

به همین دلیل رانندگان زن را به دلیل نحوه صحیح رانندگى مى توان الگوى رانندگى سالم نامید.» یك كارشناس برنامه ریزى شهرى در این باره مى گوید: « رعایت قوانین و مقررات، توجه به نظم و انضباط، آرامش و خونسردى و نیز احتیاط، دقت هنگام رانندگى، رانندگى آرام و توجه به علائم ترافیكى، احترام به حقوق عابر پیاده و رعایت سرعت مجاز از دیگر خصوصیات رانندگى زنان به شمار مى آید.» وى مى افزاید: «در صورت بروز تصادف غالباً زنان مقصر نیستند.

برخوردهاى پرخاشگرانه اى كه پس از وقوع تصادفات از سوى برخى رانندگان سر مى زند در خانم ها سراغ نداریم.» یك راننده تاكسى در این مورد مى گوید: «در كلاف به هم پیچیده ترافیك تهران بارها شیوه رانندگى زنان را هدف قرار دادم و دیدم كه مسبب ترافیك بیشتر زنان هستند.

گاهى یك راننده زن به خاطر وارد نبودن در فنون رانندگى باعث سدكردن راه مى شود كه گاهى یك خیابان بزرگ را هم مى بندد!» خب مردان براى هر مشكلى زنان را بهانه مى دانند.

كافى است دراین شهر بزرگ در همهمه دود و بوق و اتومبیل، یك راننده زن سرو كله اش پیدا شود تا براى مردان مسبب و بانى تمام مشكلات ترافیك تهران بزرگ شود. رانندگى یك بازى است.

یك بازى با هزاران بازیكن! كه چون قاعده بازى همواره در معرض شگردها، عكس العمل ها و رفتارهاى غیرمترقبه قرار دارد.

اگر كسى علاوه بر شناخت قاعده بازى، آمادگى حادثه هاى غیرمترقبه را نداشته باشد بازنده است.

در ایران اما قاعده بازى تحت الشعاع حوادث غیرمترقبه و به اصطلاح بازى هاى فى البداهه قرار دارد و در این میان روحیه محتاط زنانه تأثیر خود را در رانندگى هم بروز خواهد داد.

زنان كه بالفطره داراى طبعى آرام و محتاط هستند در مصاف با خطرات احتمالى یك رانندگى جسورانه و بى پروا، قدرت كنترل خود را از دست مى دهند و درواقع اصل توانایى رویارویى با اتفاق هاى غیرمترقبه را نادیده مى گیرند.

مثلاً در شرایط سخت و پراضطراب ترجیح مى دهند مدت بیشترى در ترافیك، دود و صوت و اتومبیل منتظر بمانند تا راهى براى رهایى بیابند.

زنان كمتر مى توانند از سرعت و ابتكار عمل استفاده كنند.

در این میان مردان كه به واسطه آشنایى دیرینه شان با فن رانندگى از قدرت عمل بیشترى برخوردارند، حركت به قول خودشان لاك پشتى زنان در رانندگى را تاب نمى آورند و از آن به عنوان رفتارهاى ناشى از غیرحرفه اى بودن در رانندگى یاد مى كنند. امروزه دیگر جایگاه زنان در جامعه تغییر كرده است.

زنان هم باید گام به گام مردانشان به سوى مشكلات زندگى بتازند.

زنان هم باید پشت فرمان زندگى بنشینند و آن را به جایگاههاى بهتر و به سوى خوشبختى ببرند و نباید از بار مشكلات زندگى شانه خالى كنند.
منبع : ایران


برچسب متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه : دانلود كد مورتال كمبات,ظروف نانو جدید اسپین ان استور,آموزش طراحي وبسايت طراحي قالب,دانشگاه نوشهر هنر,فنون مذاکره برای خرید,مناسبتهاي تقويم 1391,

مصالب مرتبط با متن ترانه غمگین چو پاییزم از مرضیه

زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشین


زنان پشت فرمان زندگى

غروب یك روز پاییزى در میدان ولیعصر منتظر تاكسى هستم . جلوى پایم ترمز مى كند و مى گوید: میدان فاطمى! من به گمان اینكه آدرس مى پرسد مى گویم: مستقیم تشریف ببرید. مى گوید: مگر شما فاطمى نمى روید؟ بیایید بالا، با تعجب سوار ماشیندیگر مصالب

با ‌١٥ اصل تغذیه‌ای برای كودكان آشنا شوید

بسیاری از والدین از بی‌میلی به غذا و كم اشتهایی كودكان خود رنج می‌برند.    بی‌اشتهایی یا بد غذای كودك یكی از مشكلات جدی تغذیه‌ای است چرا كه ممكن است منجر به سوء تغذیه جدی شود. بنابراین باید دانست تنها گرسنگی نیست كه كودك را به سوی


چک شخصی دادم و پول قرض کردم

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان با بیان اینکه تاکنون هیچگونه کمکی از سوی وزارت ورزش به باشگاه پرسپولیس نشده است، گفت: برای هزینه های مختلف باشگاه، چک شخصی داده و مبالغی پول به صورت قرض الحسنه اخذ کرده ام.وی افزود: امیدوارم با کمک های


كُری یاران کریمی و رحمتی !

فارس، تمرین تیم ملی ساعت 16 در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد.* قبل از شروع تمرین جواد نکونام که از امروز به اردوی تیم ملی ملحق شده، پس از حضور در زمین تمرین با تک تک بازیکنان دست داد و با آنها خوش و بش کرد.* کارلوس کی‌روش 15 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد.* سید


زد و خورد در باشگاه سپاهان

گل ـ سپاهان باشگاه با ثبات فوتبال ايران در حال حاضر معدن اتفاقات عجيب و غريب است. اين تيم مدت‌هاست كه با تغييرات در سطح مديريت از روند مثبت سابق فاصله گرفته و به شدت درگير حاشيه‌هاست. امروز از اصفهان خبر رسيد كه بعدازظهر در دفتر باشگاه درگيري


تغذیه نوزادتان را متنوع کنید

ایجاد تنوع در تغذیۀ نوزاد حدوداً 4 ماه بعد از اینکه تنها خوراکی اش شیر بود، آغاز می‌شود. حدوداً از پنج یا شش ماهگی، مواد غذایی دیگر را وارد تغذیۀ نوزاد کنید؛ برای شروع از سبزیجات و مکمل‌های شیر استفاده کنید. عموماً این کار را با غذای صبح و بعد


برچسب :
- عکسهای اوف ف ف
- وضعیت جنسیس کوپه
- عشق جاویدان
- ultrasurf1006 free download
- باردارشدن درsims3
- plugin premiere hollywood fx
- ديتيل پنجره دو جداره
- دانلود فیلم دزدان دریایی کارایب 4  دوبله
- دانلود فوتبال پلي استيشن 1 كم حجم
- فروش رسیورDreamBox
- creative modem di5663 2003 دانلود
- دانلوداموزش منوی مدیریت سایت درphpnuke
- بحرطويل مير داماد
- استخدامی بانک کشاورزی 91
- دانلود كنسرت حامد نيك پي
- ساربان کاظمی
- عکسهایی از نصب شیرهای هوشمند در کارخانه
- نقش عملکرد استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی علیه بیداری اسلامی(pdf)
- دانلود رایگان آسمون آبی سیمین قانم
- zar shx فونت فارسی
- دانلود رایگان smart link 2800
- مزالازین و عادت ماهیانه
- دانلود تک نوازی تنبور
- download driver corecess
- Farm_Frenzy_2کرک
- آموزش بافت تاپ
- بزرگترین مسابقه سودوکو همشهری
- طريقه ي كشيدن سايت پلان
- طرح درسهاي روزانه تربيت بدني راهنمايي بدمينتون
- اسامیکلینیک های جراحی چشم
- قیمت لپ تاپ vaio سری f23
- کميته استيناف چیست
- دانلود رايگان ابراهيم تاتليس
- دانلود افتخاري سرمستان
- تعریف شغل حسابداری
- قيمت و مشخصات آئودي r8
- مشاهیر ادبی شهر تهران
- متخصص ریه در ورامین
- قیمت ماتیزدر ایران خودرو
- گوشي خوب با 180تومان
- خرید پروژه matlab در مورد fuzzy logic
- نیکوخیرخواه
- پیش بینی قیمت مس
- "مدارک لازم جهت پرداخت عوارض خودرو"
- پلان موزه dwg
- معنی missing
- مقاله رازداری
- نرم افزار جاوا ضبط مکالمات
- چک لیست کنترل عفونت بیمارستانها
- دانلود زیرنویس کارتون پونیو
- زیرنویس a2 top notch
- جزوه آموزش فیزیک 1 مکانیک پیام نور
- فونت فارسی رایگان جهت ویندوز سون
- مشكل كانتكت سرويس در 1200
- دانلود باران ایلیا منفرد
- پیک نوروزی بهاریه
- بیوگرافی مجری های tv persia 1
- فضاهاي رستوران
- جزوه مدار الکتریکی 1جبه دار
- Kongeriget Danmark Ambassade i Teheran
- بیوگرافی مجریان tv persia 1
- لیست آزمایشگاههای ژنتیکتبريز
- شارژ باطری htc بار اول
- تخفیف پوشاک پیر کاردین
- مطب دکتر حمیدرضا روشندل
- استعلام حق بیمه توسعه
- شماتیک w960
- آموزش بافت کلاه کودکانه
- دانلود بازی برای گوشی s 5560i
- مدلهای دامن پشمی
- مسابقات دوچرخه سواري پيشكسوتان جاده جهان
- مدل نقشه تابلو سرمه دوزي
- پل و تار چيست
- فونت اتوکد زر
- دانلودسئوالات منابع انساني گري دسلر
- تصاویر پرندگان در مناظر طبیعت
- زندگینامه بهاره گلستانی
- اناتومیلگن انسان
- دانلودآهنگ سه روزرفته ای حبیب
- نحوه گرفتن جذر یک عدد
- جكهاي غير بهداشتي
- تحقیقدر مورد ویندوزها
- steve tyler ft nicole it feels so good free download
- قیمت هتل آپارتمان دجله مشهد
- اموزش گذاشتنpdfدر وبلاگ
- دانلود زیر نویس انیمه ی devil may
- symantec winfax pro kamyabonline
- بهترن رمزهایgta5
- نمونه سوالات امتحانی درس انسان وفضا وطراحی پیش دانشگاهی
- نحوه کار دستگاه روتامتر
- فروش مانتو بارداری
- پروژه روشنایی ساختمان
- يزد كيت روبات پرنده
- مدل لباس مجلسي گيپور
- دانلود لغت نامه ي دهخدا براي موبايل
- دانلود بازی با فرمت GBA, GBC, SMD, SFC, NES