برای تبادل لینک کلیک نمایید


کولر آبی 3500 سلولزی انرژی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

کولر آبی 3500 سلولزی انرژی

هر هفته كالري بيشتري بسوزانيد  متخصصان تغذيه معتقدند كه كم كردن وزن با كاهش ميزان كالري مصرفي ممكن مي‌شود.

بنابراين، خوردن غذاهاي كم‌چرب يا جايگزين كردن غذاهاي پرپروتئين را توصيه مي‌كنند.

براي هر تقريباً نيم كيلوگرم كاهش وزن، بايد 3500 كالري بسوزانيد.

اما چه كنيم كه هم از خوردن غذاهاي مورد علاقه‌مان محروم نشويم و هم خوش‌اندام باشيم؟

مژده آنكه كاهش وزن به معناي نخوردن غذاهاي حاوي نان، برنج و سيب‌زميني يا دسرهاي خوشمزه‌اي مانند كيك و بستني نيست.

صد البته كه راه بهتري هم براي كاهش وزن و خوش‌اندام بودن وجود دارد و آن ورزش است.

ليز نپورنت (Liz Neporent)، نويسندة امريكايي كتاب اندام متناسب (The Ultimate Body) برنامه‌اي براي پياده‌روي و ورزش ارائه داده است.

اين الگو از پياده‌روي ساده شروع و به‌تدريج تمرينات ورزشي سريع به آن اضافه مي‌شود.

به اين ترتيب، هر هفته 1800 كالري مي‌سوزانيد.

با همراه كردن اين برنامة ورزشي با يك رژيم غذايي معقول و نه طاقت‌فرسا، به‌آساني مي‌توانيد به رقم 3500 كالري در هفته برسيد.

فكر كنيد چقدر لذت‌بخش است كه بدون محروميت از غذاهاي مورد علاقه‌تان و فقط با پيروي از يك برنامة ورزشي ساده، به وزن دلخواه و تناسب اندام برسيد! برنامه‌اي براي سوزاندن كالري اضافي براي شروع اين برنامه، بايد به مدت 3 هفته، هر هفته 5 روز پياده‌روي كنيد و هر هفته 5 دقيقه به زمان پياده‌روي خود اضافه كنيد.

به اين ترتيب، هر هفته 120 كالري بيشتر مي‌سوزانيد. هفتة اول (در اين هفته 960 كالري مي‌سوزانيد) روز اول: 40 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط روز دوم: 40 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط روز سوم: استراحت روز چهارم: 40 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط روز پنجم: 40 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط روز ششم: 40 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط روز هفتم: استراحت. هفتة دوم (در اين هفته 1080 كالري مي‌سوزانيد) زمان تعيين‌شده براي پياده‌روي روزانه در اين هفته 45 دقيقه است. هفتة سوم (در اين هفته 1200 كالري مي‌سوزانيد) زمان تعيين‌شده براي پياده‌روي روزانه در اين هفته 50 دقيقه است.  نكتة مهم: قبل از شروع اين برنامة ورزشي يا هر برنامة ديگري، با پزشك مشورت كنيد. سرعت بيشتر، كاهش وزن سريع‌تر در 3 هفتة بعدي هم 5 روز در هفته پياده‌روي كنيد.

به اين برنامة پياده‌روي، حركات ورزشي تند را اضافه كنيد.

نتيجة اين كار سوزاندن حدود 100 تا 300 كالري بيشتر در هر هفته است.

بعد از هفتة ششم مي‌توانيد اين برنامه را با جايگزين كردن پياده‌روي سريع‌تر، دويدن، دوچرخه‌سواري يا حركات موزون تقويت كنيد. هفتة چهارم (در اين هفته 1500 كالري مي‌سوزانيد) روز اول: 43 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط 30 دقيقه حركات ورزشي تند روز دوم: 43 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط روز سوم: استراحت روز چهارم: 43 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط 30 دقيقه حركات ورزشي تند روز پنجم: 43 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي متوسط روز ششم: 43 دقيقه پياده‌روي با گام‌هاي بلند و متوسط به تناوب روز هفتم: استراحت. هفتة پنجم (در اين هفته 1700 كالري مي‌سوزانيد) مدت زمان پياده‌روي روزانه در اين هفته 50 دقيقه است.

زمان لازم براي انجام تمرينات تند ورزشي 30 دقيقه است. هفتة ششم (در اين هفته 1800 كالري مي‌سوزانيد) مدت زمان پياده‌روي روزانه در اين هفته 55 دقيقه است.

زمان لازم براي انجام تمرينات تند ورزشي 30 دقيقه است.  نكتة مهم: ميزان سوزاندن كالري بر مبناي وزن حدود 75 كيلوگرم محاسبه شده است.

اگر كم‌وزن‌تر هستيد، كالري كمتري خواهيد سوزاند.

اگر هم سنگين‌وزن‌تريد، كالري بيشتري مي‌سوزانيد. تمرين‌هاي ورزشي تند اين تمرين‌ها شامل مجموعه‌اي از حركات تند ورزشي است كه يكي پس از ديگري با استراحت اندكي در ميانشان يا بدون استراحت انجام مي‌شوند.

با اجراي اين برنامه مي‌توانيد در مدت زمان كمي، كالري زيادي بسوزانيد.

هركدام از 10 حركت پيشنهادي را براي مدت يك دقيقه انجام دهيد.

سپس دوباره مجموعة تمرينات را تكرار كنيد.

بعد از چند هفته آن را به سه دوره پشت سر هم برسانيد. حركت اول: طناب‌بازي پاها را جفت كنيد.

با خم كردن آرنج روي پنجة پا بلند شويد و طناب بزنيد.

هر بار حدود 5/2 سانتي‌متر از زمين بلند شويد.

هنگام پريدن زانوها را خم كنيد تا فشار وارده به آن در زمان فرود آمدن به حداقل برسد. حركت دوم: چمباتمه روي دو سطح 1.

طوري بايستيد كه پاي راستتان روي پله و پاي چپتان روي زمين باشد.

دست‌ها را خم كنيد و با زاوية 90 درجه نسبت به بالا‌تنه نگه داريد.

سنگيني‌تان را روي ناحية باسن بدهيد.

2.

زانوها را خم كنيد، انگار كه مي‌خواهيد بنشينيد، و باسن را به عقب بدهيد.

همزمان دست‌ها را جلو سينه جمع كنيد.

مدت زمان انجام اين حركت 30 ثانيه است.

بلافاصله برگرديد و همين كار را به مدت 30 ثانيه براي پاي ديگر انجام دهيد (30 ثانيه پاي راست بالاي پله و 30 ثانيه پاي چپ). حركت سوم: دويدن با گام‌هاي بلند صاف بايستيد و پاها را جفت كنيد.

آرنج را با زاوية 90 درجه خم كنيد.

درجا بدويد.

زانوها را به ترتيب بالا بياوريد.

دست‌ها را در دو طرف عقب و جلو ببريد. حركت چهارم: پرش پروانه صاف بايستيد و پاها را به‌هم بچسبانيد.

دست‌ها را كنار بدن قرار دهيد.

هر بار پاها را باز كنيد و كمي بالا بپريد.

همزمان با باز كردن پاها، دست‌ها را بالاي سر ببريد.

وقتي داريد به زمين برمي‌گرديد، دست‌ها را به حالت اوليه بازگردانيد و پاها را جفت كنيد. حركت پنجم: شنا رفتن به موازات زمين در حالت شنا رفتن قرار بگيريد.

كف دست‌ها روي زمين، ساعد و بازو در يك امتداد، پاها كشيده و پنجه‌ها بر زمين باشد.

پاها كمي از يكديگر فاصله داشته باشند.

1.

پاي چپ را به سمت پاي راست حركت دهيد.

2.

با حفظ تعادلتان، دست چپتان را از زمين بكنيد و نزديك دست راست قرار دهيد.

3.

دست چپ و پاي چپتان را به محل اول برگردانيد.

اين سه حركت را يك بار براي دست و پاي راست و يك بار براي دست و پاي چپ انجام دهيد. حركت ششم: دويدن درجا روي پله 1.

جلو يك پله بايستيد.

پاها را به‌هم بچسبانيد.

بازوها را با زاوية 90 درجه نسبت به بالاتنه نگه داريد.

2.

كمي به عقب خم شويد و با پنجة پاي چپ روي پله بپريد.

به‌سرعت پاي چپ را پايين بياوريد و پاي راست را بالا بگذاريد.

حركت را براي هر دو پا تكرار كنيد.

براي بهتر انجام دادن حركت، دست‌ها را در جهت مخالف هم حركت دهيد. حركت هفتم: ضربات مشت 1.

صاف بايستيد و پاها را كمي بيشتر از عرض شانه باز كنيد.

زانوها را كمي خم و عضلات شكم را سفت كنيد.

مچ دو دست را به موازات چانه بگيريد.

كف دست‌ها به سمت صورت باشد.

2.

دست راست را به جلو بكشيد و بچرخانيد تا كف دست به سمت پايين قرار گيرد.

همچنان كه به حريف خيالي مشت مي‌زنيد، زانوها را بيشتر خم كنيد و در حالت سر پا نشستن قرار بگيريد.

سپس بايستيد و با دست ديگر حركات را تكرار كنيد. حركت هشتم: جهش با زانوي خم 1.

روي يك سطح صاف بايستيد (چمن يا فرش مناسب نيست).

پاها را به اندازة عرض شانه باز كنيد و دست‌ها را به كمر بزنيد.

عضلات شكم را سفت كنيد.

2.

پاي راست را جلو قرار دهيد و زانو را خم كنيد.

كف پاي راست كاملا ً روي زمين باشد.

پاي چپ را عقب ببريد و زانو را چنان خم كنيد كه زاوية 90 درجه تشكيل شود و ساق پا به موازات زمين باشد.

3.

آرام بلند شويد تا زاوية 90 درجه به 180 درجه تبديل شود.

همين كار را براي پاي ديگر تكرار كنيد. حركت نهم: ضربات مشت متقاطع 1.

بايستيد و پاها را كمي بيشتر از عرض شانه باز كنيد.

آرنج را با زاوية 90 درجه خم كنيد.

دست‌ها را مشت كنيد طوري كه كف دست‌ها به سمت بالا باشد.

2.

زانوها را خم كنيد.

عضلات شكم را منقبض كنيد.

با مشت راست به سمت چپ ضربه بزنيد و همزمان تنة خود را به سمت چپ بچرخانيد.

سپس با مشت چپ به سمت راست ضربه بزنيد و تنه را همزمان به سمت راست بچرخانيد.

به مشت زدن ادامه دهيد و مرتب دست را عوض كنيد. حركت دهم: پاقيچي 1.

بايستيد و پاها را به اندازة عرض شانه باز كنيد.

دست‌ها را به كمر بزنيد و شكم را سفت كنيد.

2.

پاي چپ را به حالت زاويه‌دار عقب ببريد تا زماني كه زانوي چپ به صورت ضربدري در امتداد پاشنة پاي راست قرار گيرد.

زانوها را خم كنيد طوري كه ران پاي راست به موازات زمين قرار گيرد.

سپس به وضعيت اوليه برگرديد و همين كار را با پاي مخالف انجام دهيد. تناسب اندام با فعاليت‌هاي روزمره آيا مي‌دانيد كه خط‌خطي كردن ساده و بي‌هدف كاغذ يا سنجاق زدن به انبوه كاغذها مي‌تواند موجب كاهش وزن شود؟

تحقيقات نشان داده است كه پابه‌پا شدن و وول خوردن مي‌تواند موجب سوزاندن 800 كالري در روز شود.

اين يافته با گفتة قديم پزشكان كه 30 دقيقه فعاليت روزانه به سلامت بدن و كاهش وزن كمك مي‌كند مطابقت دارد.

مطالعات ثابت كرده‌اند كه در حدود 40 درصد از افراد موفق در كاهش وزن، به‌طور منظم فعاليت‌هاي ساده‌اي در طول روز انجام مي‌دهند.

فعاليت‌هاي جزئي را هم دست كم نگيريد.

چند توصية زير را براي سوزاندن كالري اضافي به‌خاطر بسپاريد:  پابه‌پا شدن و حركات ريز روي پنجة پا در طي يك مكالمة تلفني 15 دقيقه‌اي باعث سوزاندن 15 كالري مي‌شود.

 با 10 دقيقه تماشاي ويترين مغازه‌ها، 35 كالري مي‌سوزانيد.

 حركات تند در باغچة خانه براي بيرون آوردن علف‌هاي هرز از ريشه باعث مصرف 60 كالري مي‌شود.

 اگر كوچولوي دوست‌داشتني خود را درحالي‌كه تاتي تاتي مي‌كند، پنج تا شش دقيقه در خانه بچرخانيد، 40 كالري خواهيد سوزاند.

 استفاده از پله به‌جاي آسانسور باعث سوزاندن 8 كالري به ازاي هر طبقه مي‌شود.

 با 10 دقيقه جاروبرقي كشيدن، 40 كالري خواهيد سوزاند.

 با آواز خواندن، يا حتي هم‌نوايي با يك خواننده، مي‌توانيد 20 كالري بسوزانيد.

 با نيم ساعت شستن اتومبيل با دست، 120 كالري مصرف مي‌كنيد.■
زنان

برچسب کولر آبی 3500 سلولزی انرژی : موهای زهار عانه,geforce fx6200a دانلود,اینورتر کنترل تکنیک,هاله نظری زندگینامه,

مصالب مرتبط با کولر آبی 3500 سلولزی انرژی

پياده‌روي و تناسب اندام در زنان

هر هفته كالري بيشتري بسوزانيد  متخصصان تغذيه معتقدند كه كم كردن وزن با كاهش ميزان كالري مصرفي ممكن مي‌شود. بنابراين، خوردن غذاهاي كم‌چرب يا جايگزين كردن غذاهاي پرپروتئين را توصيه مي‌كنند. براي هر تقريباً نيم كيلوگرم


3500 ميليارد ريال و زنان سرپرست خانوار

تصاص 3500 ميليارد ريال براي معلولان و زنان سرپرست خانوار از محل صرفه جويي سهميه بندي بنزين خبرگزاري آريا- نمايندگان مجلس شوراي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه به طرحي راي دادند که براساس آن مبلغ 3500 ميليارد ريال


چگونه سبزی را بشوییم

  با توجه به اینکه سبزی آلوده یکی از شایع‌ترین عوامل انتقال بیماری‏ها‏ی میکروبی مثل وبا و اسهال است، در مواقعی که احتمال آلودگی و بیماری وجود دارد، حتما سبزی را پس از انگل‌زدایی و ضدعفونی به طور کامل بپزید و سپس مصرف کنید و از مصرفدیگر مصالب

روش‌هاي غيردارويي در درمان سندرم پيش از قاعدگي زنان موثر است

بر اساس نتايج مطالعات باليني انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد روشهاي غيردارويي در درمان سندرم پيش از قاعدگي در زنان (PMS) بسيار موثر بوده و داراي عوارض بسيار كمي است. به گزارش سرويس «پژوهش» خبرگزاري دانشجويان


نوکیا چگونه نوکیا شد؟

واژه نوکیا از رود جاری در مرکز شهر نشات می‌گیرد. نام خود رود از کلمه قدیمی‌فنلاندی به معنی جانور خزدار تیره رنگ که تقریبا شبیه راسو یا سمور می‌باشد و در آن محل زندگی می‌کرده، گرفته شده است... نوکیا یک شرکت چند ملیتی در حوزه ارتباطات می‌باشد


4 عکس جدید از نرگس محمدی بازیگر سریال ستایش

بدون شرح!   نرگس محمدی بازیگر سریال ستایش              گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ www.seemorgh.com/entertainment منبع: ارسالی کاربران/مژگان  


کشف آدم کوتوله‌های ۳۰ سانتی در ایلام!! + تصاویر

در چند روز گذشته بلوتوثی به وسیله تلفن همراه در بین مردم ایلام رد و بدل شده که در این فیلم چند آدم کوتوله به تصویر کشیده شده اند. در چند روز گذشته بلوتوثی به وسیله تلفن همراه در بین مردم ایلام رد و بدل شده که در این فیلم چند آدم کوتوله به تصویر


علائم یائسگی چیست وچگونه ایجاد می شود ؟

هورمون استروژن به وسیله تخمدانها تولید می شود . با افزایش سن تغییرات مهمی در افراد رخ می دهد که بر تولید این هورمون تأثیر می گذارد . دو تخمدان اندامی بیضوی شکل کوچک هستند که در دو طرف بالای رحم قرار گرفته اند . در زمان تولد


برچسب :
- دانلود آموزش vensim
- چشمه و قنات PPT
- رمز warcraft 4
- نمایندگی ماژیک راندو کیوکالر در تبریز
- کرک بازی Governor of Pokerدانلود
- یک انشای زیبا و رمانتیک راجع به نماز
- تی نظافتی مهسان
- جوک تازه 90 خف
- طلا احكام نماز
- how to open folder named "prn.pnb"
- دانلود رایگان درایور پرینتر اح پی
- تقویم سال1359 شمسی
- پانسيون دخترانه در تهران
- "تحقیق در مورد سنگهای قیمتی"
- موزش نصب مگنت دلکو
- لالایی و شاهنامه خوانی
- طراحی ضرب کننده 4بیتی در 4بیتی
- دانلودرایگان gtaivبرای نوکیاn97
- فرم ثبت نام مدلینگ سعید عرب
- الکترو اسموک در اهواز
- اعطای نمایندگی lsf
- "دکتر علوی اصفهان"
- لانه پرندگان و معماری
- مثالهای کاربردی از نرم افزارمطلب
- شهناز تهرانی کجاست؟
- jap 00.17. دانلود
- اشک شادی شمع و نگاه کن كه واست ميچکه چيكه چيکه كام همه رو بيا شيرين كن بيا كيك رو ببر تيکه تيکه
- دانلود تقویم سال 1390 برای n73
- ALKALINE PHOSPHATASE چیست
- دیدن شبکه pmc family به صورت انلاین
- درایور 9500gt ویندوز 7
- mp3دانلودکارتون انیمیشن
- دانلود کتاب آموزش ایمیج گیری با نورتون
- استفاده آینه مدب ومعقرو...
- تحقیق درباره تولید ظروف فلزی
- دیتاشیت فارسی ATMEGA8
- ضرب کننده 4بیتی با 7482
- كاشت اسفناج
- شمای کلید 1پل
- داوود نارویی
- جدول متقاطع عمومی،
- اذان موذن زاده دانلود
- driver nvidia 9500gt for win7 32bit
- عوارض جانبی قرص فینپشیا
- raveshhaye estefade az ghorse zede bardari
- ld ابرو
- دانلود رایگان شو های تصویری تارکان
- سایت آپدیت هایویژن 9090ایکس
- مولتی مسنجر یاهو 10
- قشنگترین اسمها برای مغازه
- کدام جانوران دارای فروصوت هستند
- Aldolase در ازمایش خون نشان دهنده چیست؟
- "عجایب آمازون"
- اموزش skynet
- تاریخچه والیبال pdf
- عوارض هنerecto-100
- دانلود ریتم بندری برایfl studio
- شمای کلید گروهی
- دانلود برنامه اپگرید iclass x 9595
- دانلود رایگان مشکی رنگ عشقه
- دانلود راهنمای مزرعه داران
- رمزهای gta vicecitYstories برای ps2
- روزه وفواید آن
- نام تقدير و تشكر از شركت مينوي خرمدره
- عوارض دارویfromilid500
- فايل فلش فارسي 3.0.1.G.0.75
- منو رستوران راز در ونک
- جدول ساعت lnb
- تفاوتهای برق
- بافربدن انسان
- ريست دستي n900
- shetab.docharkh.kish.co
- مراحل استخدام درمدارس غيرانتفايي
- filetype: doc متن لوح تقدير
- دانلود رنگهای ترکیب برای نقاشی ساختمان
- قیمت دوچرخه ی ویوا
- کتاب های آرشیو شرکت سایپا درمورد پراید
- کاربرد عدسی محدب
- عملکرد متوفورمین
- دانلود اموزش متمتيكا pdf رايگان
- هدیه تولد برای پسربچه 11ساله
- جک نیوماتیکی.doc
- توضیحات کپسول فروگلوبین
- دانلود تک نوازی نوید دهقان
- کتاب تعمییر موتور سیکلت
- شعبه مرکزی ایکیا در
- قیمت اجیل تواضع
- نحوه تعويض واترپمپ پرايد
- پردنیزولون 50
- AASHTO LRFD Bridge Design Specifications "2010"
- مزرعه داران ps1
- دانلود کتاب آموزش تعویض تسمه تایم پراید
- دالاسین
- عکسهای سوزان خان
- فروش کفتر کله سفید در تهران
- "آموزش گلسازی با تصویر"
- "انا کپس"
- نمونه سوالات بنیه علمی اول راهنمایی سال 89
- فرق مودم وایرلس و معمولی
- خدانلود شو هندی 2011
- دانلود نصب پرینترhp laserjet p2014"